nieuws

Werkgevers natuursteen drijven uit elkaar

bouwbreed

In de natuursteenbranche tekent zich aan werkgeverszijde een scheuring af. Naast de al jaren bestaande Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven ABN heeft zich de nieuwe Vereniging Nederlandse Steenhouwerijen V.N.S. gevormd. De officiele oprichtingsvergadering ervan vindt woensdag 26 januari volgend jaar in Hoog Brabant te Utrecht plaats.

De V.N.S. is door een aantal natuursteenbedrijven opgericht uit onvrede met het functioneren van de ABN. Het zou vooral gaan om de situatie rond de Wet op de lijkbezorging en het onderzoek door de Economische Controle Dienst naar de grafmonumentenverkoop.

De ABN wordt slapheid verweten in het hanteren van het besluit Horizontale prijsbinding, met name wat betreft de houding tegenover begrafenisondernemingen. Dit geldt evenzeer voor de tussenhandel in natuursteen in de bouw.

Volgens secretaris mr. G.J.M. Borghouts van de ABN zou het gaan om een of twee bedrijven, die het niet eens zijn met de provisieregeling, zoals die door de ABN wordt gesanctioneerd.

Die regeling voorziet in betaling van maximaal 10% aan de tussenpersoon -veelal een begrafenisondernemer- als levering van natuursteen tot stand wordt gebracht. Naar deze provisieregeling is eertijds een onderzoek ingesteld door de Economische Controle Dienst, die toen geen laakbare zaken heeft ke vaststellen.

Verder stelt de nieuwe organisatie zich ten doel het ondernemen van stappen tegen oneerlijke concurrentie en het verkrijgen van erkenning voor het steenhouwersambacht.

Pikant

Pikant is dat de officiele oprichtingsvergadering (aanvang half drie) wordt voorgezeten door ere-voorzitter G.A. Suurendonk van de ABN. Volgens voorzitter Olthof van de ABN mag dat verbazingwekkend worden genoemd omdat volgens zijn informatie Suurendonk zelf ook provisies betaalt. Overigens zegt hij niet bang te zijn voor de nieuwe vereniging. Hij verwacht niet dat veel van de 200 ABN-leden zullen overstappen naar de nieuwe organisatie. ‘Ik schrik er niet van. Die club kan echt geen body krijgen’, aldus Olthof.

Reageer op dit artikel