nieuws

Wateroverlast Limburg wordt aangepakt

bouwbreed

De bewoners van de ZuidLimburgse dorpen Itteren en Borgharen ke van het waterschap Roer en Overmaas in Sittard een voortvarende aanpak verwachten als het gaat om het nemen van maatregelen die het overstromingsgevaar van de Maas indammen.

Infrastructuur Frans Oremus Dat zei een woordvoerder van het waterschap gisteren naar aanleiding van de wateroverlast in deze dorpen, die het gevolg zijn van de hoge waterstand van de Maas.

Per 1 januari 1994 is dit waterschap, in het kader van de decentralisatie van de taken van de overheid, verantwoordelijk voor de waterkeringen in dit gebied. Daarvoor waren de keringen onder de hoede van de rijksoverheid.

De woordvoerder wilde geen concrete maatregelen noemen, maar gaf te kennen dat er onderzoek is uitgevoerd naar de te nemen maatregelen om de wateroverlast tegen te gaan.

Kostbare zaak

De aanleg van een waterkering om de dorpen veilig te stellen is echter een kostbare zaak. Een woordvoerder van de provincie Limburg spreekt van een bedrag van enkele honderden miljoenen. ‘De kosten zijn zo hoog omdat de Maas een grindrivier is, waardoor er niet alleen een dijk moet worden aangelegd maar tevens een onderafdichting van staal of beton’, aldus de woordvoerder.

Volgens het waterschap zullen de maatregelen veel minder vergen. De woordvoerder van Roer en Overmaas spreekt van een bedrag van ‘enkele tientallen miljoenen’. Hij voegt eraan toe dat de druk van de bevolking, die door de wateroverlast van de laatste dagen, sterker zal worden geen invloed zal hebben op de te volgen procedures. ‘We waren al bezig om ons op de nieuwe taak (het beheer van de waterkeringen, red.) voor te bereiden. Daar gaan we gewoon mee door. De bewoners ke er op rekenen dat we met een goede oplossing zullen komen.’

Druk opvoeren

De provincie Limburg laat weten de druk zeker op te zullen voeren. ‘De overlast wordt te groot. Het is dit jaar de tweede keer dat de Maas overstroomt.

Zelfs de somberste berekeningen van de statistici hadden dat niet voorspeld.”

Evacuatie

Gisteren werden in de loop van de dag een aantal bewoners geevacueerd uit de twee dorpen. Ook werden er pendeldiensten ingeschakeld om scholieren en mensen die naar hun werk wilden uit de overstroomde gebieden te halen en af te leveren op het droge. De dorpen staan sinds maandagavond onder water. De waterstand was dinsdagmorgen bij de stuw van Borgharen 45,50 meter, terwijl het water nog steeds steeg. De woordvoerder van de provincie sprak gisterenmiddag over de ‘ergste overstroming sinds 1926’.

Reageer op dit artikel