nieuws

Voorraad bedrijfsterreinen loopt licht terug

bouwbreed

Op 1 januari 1993 was de voorraad uitgeefbaar bedrijfsterrein in Nederland 9137 ha. Dat is 116 ha minder dan een jaar daarvoor. De totale voorraad is daarmee weer op het peil van 1991 (9134 ha) gekomen.

Daarnaast is nog 10 miljoenm2 bruto vloeroppervlakte voor uitgifte beschikbaar op kantoorlocaties. Dit blijkt uit de landelijke enquete bedrijfsterreinen/kantoorlocaties. De tellingen worden jaarlijks uitgevoerd door de Rijksplanologische Dienst in samenwerking met de provincies en de Economisch Technologische Instituten. De direct uitgeefbare voorraad bedrijfsterrein is in 1992 met 33ha afgenomen tot 4794 ha. In de provincies Friesland, Drenthe, Limburg en Flevoland werd een toename geregistreerd. In de overigeprovincies is de oppervlakte direct uitgeefbaar bedrijfsterreinafgenomen of gelijk gebleven.Uit de enquete blijkt dat op 1 januari 1993 op 368 onderscheiden kantoorlocaties (minimale omvang van 10000m2) nog ruim 10 miljoen2 bruto vloeroppervlakte aan bouwgrond in voorraad was. Ruim 60% hiervan kwam voor rekening van de dertien stedelijke knooppunten in Nederland.

Reageer op dit artikel