nieuws

Vooral bouwmarkt zorgt voor daling van verfafzet

bouwbreed

De totale verfafzet in Nederland zal dit jaar op eenzelfde niveau liggen als in 1992. Een vrij forse daling op de bouwmarkt wordt gecompenseerd door een grotere verkoop op de doe-het-zelfmarkt.

Dit werd duidelijk tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) die gisteren in Apeldoorn werd gehouden. Voorzitter J. Groen gaf daar op basis van enqueteresultaten over de eerste drie kwartalen een prognose van de resultaten van zijn bedrijfstak in heel 1994. Daaruit blijkt dat in Nederland waarschijnlijk ongeveer evenveel verf zal worden verkocht als vorig jaar, toen bijna 270000 ton werd afgezet.

Op de bouwmarkt zal de afzet van verf dit jaar naar verwachting dalen met 7%. Groen wijt deze negatieve tendens aan de ontwikkelingen in de sociale woningbouw, die achterbleef bij de prognoses en aan de stagnatie op de voor bouwverf nog belangrijker onderhoudsmarkt. Hij kon evenmin optimisme ontlenen aan de voorspellingen voor bouw, nieuwbouw en onderhoud in 1994, omdat ‘de bouw minder zal profiteren van een langzaam verbeterende wereldhandel dan bijvoorbeeld exporterende industrieen’.

De bouwmarkt is met 46% de grootste markt voor de verfproducenten, gevolgd door de markt voor doe-het-zelfverven (30%). Deze laatste vormde binnen de hele verfmarkt voor een gunstige uitzondering met een afzetstijging van 8%, want ook de overige verfmarkten (industrie, autoreparatie en scheepsverven) zijn nog niet uit de recessie die in 1991 inzette.

De geleidelijke stijging van het aandeel van geimporteerde verfprodukten blijft overigens doorzetten. Was tien jaar geleden 24% van de verf uit het buitenland afkomstig, dit jaar wordt het percentage van 30 bereikt.

Ook de afzet van Nederlandse verfprodukten in het buitenland is de te tien jaar gestegen; het hoogtepunt lag met f. 935 miljoen in 1992. Maar dit jaar zal er weer sprake zijn van een daling.

Milieukeur

In zijn jaarrede toonde de VVVF-voorzitter zich ronduit ontevreden over de ontwikkelingen rond de Nederlandse milieukeur voor verf. Zoals bekend zijn eerder dit jaar door de Stichting Milieukeur de criteria vastgesteld voor het verkrijgen van een milieukeur.

Groen zei niet alleen bezwaren te hebben tegen de ‘onrealistische milieucriteria die in het certificatieschema worden gesteld, maar zijn bezwaren gelden vooral het feit dat de milieukeur niet onder de vlag van de Europese Richtlijn wordt gebracht. De VVVF raadt zijn leden dan ook aangeraden geen Nederlands milieukeur aan te vragen, maar wel mee te werken aan de milieukeur die in de Europese Unie zal gaan gelden.

Reageer op dit artikel