nieuws

Vierdaagse werkweek ook op kosten werknemers

bouwbreed Premium

Invoering van een vierdaagse werkweek hoeft niet per se volledig voor rekening van werkgevers te komen. ‘Over de financiering valt te praten’, zei FNV-voorzitter Stekelenburg op het congres van de FNV Dienstenbond in Utrecht.

De vierdaagse is de afgelopen weken weer een gespreksonderwerp in de vakbeweging.

De voorzet is gegeven door de dienstenbond, die bij het GAK en de bedrijfsverenigingen met collectieve arbeidstijdverkorting wil voorkomen dat er 1650 banen verdwijnen. De bond is bereid in ruil daarvoor volgend jaar af te zien van loonsverhoging.

De FNV ziet, blijkens de woorden van Stekelenburg, in die lijn mogelijkheden voor andere sectoren. Inleveren van loon is vooralsnog niet aan de orde.

‘Het uurloon blijft voor ons altijd heilig’, zo lichtte een FNV-woordvoerder toe. Over afzien van loonsverhogingen of eventueel inleveren van toeslagen of speciale premies valt volgens hem wel te praten.

Ouderen

Stekelenburg wees er in Utrecht op dat volledige werkgelegenheid ‘in de vorm van 40 jaar lang een 40-urige werkweek voor iedereen’ niet zal worden bereikt.

In dat verband riep hij het kabinet op afschaffing van de ouderenrichtlijn twee jaar uit te stellen.

De ouderenrichtlijn maakt het bedrijven mogelijk om bij collectief ontslag werknemers van 55 jaar en ouder met voorrang af te laten vloeien. Zo worden jongere werknemers gespaard.

Reageer op dit artikel