nieuws

Vervoerregio Groningen verbetert voor f. 24 mln

bouwbreed

In de vervoerregio Groningen moet volgend jaar een fors aantal maatregelen worden genomen om het openbaar vervoer, het gebruik van de fiets, de verkeersveiligheid en het carpoolen te bevorderen. Volgens het programma 1994 van de desbetreffende stuurgroep is met de uitvoering f. 24 miljoen gemoeid.

Het rijk betaalt daarvan ongeveer f. 13 miljoen. Gemeente en provincie moeten dus zelf f. 11 miljoen opbrengen. Het is de bedoeling dat van de f. 24 miljoen ongeveer een kwart wordt besteed aan het openbaar vervoer, 20 procent aan fietsvoorzieningen, ongeveer 45 procent aan voorzieningen voor de auto en ongeveer tien procent aan overige activiteiten. Wat het openbaar vervoer betreft wordt in de gemeente Groningen de Oosterstraat opnieuw ingericht als onderdeel van het plan Binnenstad Beter.

Het creeren van een alternatieve route voor het streekvervoer (Petrus Campersingel en Zuiderdiep) is ook onderdeel van dat plan. De uitvoering van de openbaar vervoer-as Hereweg, dit jaar al begonnen, wordt voortgezet.

In Hoogezand Sappemeer wordt gewerkt aan een systeem om binnen de verkeersregeling het openbaar vervoer een hogere prioriteit te geven.

In Zuidhorn staat de aanleg van een transferium, een uitwisselingspunt voor openbaar vervoerreizigers, automobilisten en fietsers, op het programma. In Winschoten wordt de Stationsweg inclusief het voorplein gereconstrueerd.

Verder omvat het programma onder meer de realisering van de voorzieningen voor de Marne-expres, een directe busverbinding tussen de stad Groningen en het Marnegebied.

Fietsers Voor de fietsers worden in 1994 voorzieningen getroffen in onder meer de gemeente Groningen, in Bedum, Slochteren en in Hoogezand Sappemeer. Voor het autoverkeer worden in de gemeente Groningen o.a. de Europaweg en het Stationsgebied aangepakt.

In Hoogezand Sappemeer wordt een begin gemaakt met de reconstructie van de Kerkstraat. Voorts wordt als provinciaal werk de weg Groningen-Winsum (N361) verbeterd. In 1994 worden in verscheidene gemeenten carpoolplaatsen aangelegd. Tenslotte staan in de gemeente Groningen en Winschoten poen ter verbetering van de verkeersveiligheid op het programma. De stuurgroep heeft f. 925000 gereserveerd voor vervoersmanagement, communicatie, onderzoek en organisatie. Dit jaar omvatte het programma van de stuurgroep werken tot een bedrag van f. 20 miljoen.

Reageer op dit artikel