nieuws

Uit de vakbladen In Metalektro Profiel een …

bouwbreed

Uit de vakbladen In Metalektro Profiel een artikel over de Eemscentrale bij Eemshaven. Beton en staal worden hier samengebald tot een gebouw van 110 bij 170 meter met een maximale hoogte van 55 meter. Zoals het Battersea Power Station in Londen een Victoriaans toonbeeld van kracht; zo zal het ook bij de nieuwe Eemscentrale zijn: een modern industieel monument wordt hier geschapen.

Het is bijna jammer, dat zo weinigen het ooit zullen zien, want Eemshaven ligt niet direct ‘en route. De investering van f. 2,7 miljard die de nieuwe centrale vergt, lijkt in contrast te staan met de geplande levensduur van de eenheid. Deze bedraagt namelijk maar 25 jaar.

Het Anti Bulderbaan Comite komt met een nieuwe stunt in een poging ook de laatste steun onder Rotterdams vliegveldplannen te ondergraven.

Ernst Swarte zag op televisie de V-polderplannen van Volker Stevin voor de Betuwelijn, maakt een trace verzonken in de grond door twee damwanden schuin naar elkaar toe te slaan, begreep dat je zo’n trace ook kunt overdekken, en bedacht meteen de overdekte HSL. In twintig minuten zit je straks in Swartes’ ondergrondse mainportsprinter van Rotterdam centraal op Schiphol. Het Groene Hart kan over de nieuwe kransslagader gewoon weer gesloten worden.

En er wordt nog geld verdiend ook. Het ABC komt een half miljard zuiniger uit dan Maij-Weggen. In Milieu Aktief een artikel hierover.

In Bouwkroniek een artikel over EU-Commissievoorzitter Jacques Delor. Deze blijkt slechts beperkte steun te krijgen bij de bevoegde instanties in de betrokken twaalf lidstaten voor de uitvoering van zijn voorgelegd ‘witboek’. Het betreft een globaal plan voor (diverse) infrastructuur-investeringen ten behoeve van 120 miljard Ecu. Tevens een bericht over Limburgse (bouw)bedrijven. De Kamer voor Handel en Nijverheid van Limburg (KHNL) organiseerde in samenwerking met de Syndikale Kamer van de Bouwnijverheid van Limburg en de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel een handelsmissie naar Magdeburg en Halle.

Deze geslaagde handelsmissie zorgde voor ruim 300 contacten verdeeld over een 70-tal bedrijven.

In het beleidsplan Drink- en industriewatervoorziening (mei 1993) deelt de Nederlandse regering mee geen voorstander te zijn van privatisering van waterleidingbedrijven. Men motiveert dit standpunt door te wijzen op het spanningsveld tussen het financieel belang van aandeelhouders en het belang van de consument. H2O brengt een uitgebreid artikel over dit onderwerp. Privatisering eist een nauwkeuriger regelgeving en controle waardoor de beoogde vermindering van de bureaucratie wordt verhinderd. De winstdoelstelling van de private ondernemingen zal een opwaartse druk op de tarieven uitoefenen, een kracht die nog versterkt wordt door de onmogelijkheid bij faillisement de levering te staken.

Een situatie die de onderhandelingspositie van de overheid bij het maken van prijsafspraken ondergraaft.

In VNO Onderneming een artikel over de conjunctuur. De waarde van de orderontvangst in de industrie is in oktober op een lager niveau uitgekomen dan in september. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gezien de tijd van het jaar lag een lichte stijging in de lijn der verwachting, zodat gesproken kan worden van een ‘tegenvallende orderontvangst’. Het volume van het Bruto Binnenland Produkt is in het derde kwartaal 1993 0,5% groter dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Hiermee ligt het BBP in de eerste drie kwartalen (gemiddeld) op nagenoeg hetzelfde niveau (+0,1%) als in dezelfde periode van 1992.

Het op ‘klassieke wijze aan de markt gesitueerde nieuwe stadhuis van Apeldoorn dient niet alleen als huisvesting van ruim 900 ambtenaren maar presenteert zichzelf met zijn losstaande vlaggetoren en mondaine gevels als het belangrijkste openbare gebouw van de stad. Tevens wordt in De Architect de Vitra brandweerkazerne in Weil am Rhein onder de loep genomen. Het gebouw is ontworpen door Zaha Hadid. Een artikel over deze architect en over het gebouw.

Reageer op dit artikel