nieuws

Themadag over onderhoud en duurzaamheid

bouwbreed

Op 17 februari wordt aan de Technische Universiteit in Delft een themadag gehouden met als onderwerp ‘Onderhoud en duurzaamheid – methodieken’. De organisatie van deze dag is in handen van de vakgroep Bouwtechnologie van de Faculteit der Bouwkunde in samenwerking met de Bond voor Materialenkennis. Het is de bedoeling dat op de themadag een beeld wordt geschetst van de methodische aanpak van onderhoud en het daarvoor benodigde onderzoek. Aspecten die aan de orde komen, betreffen duurzaamheidsonderzoek, regelgeving, planningsprogramma’s en de aanpak in de verschillende sectoren van de bouw.

De themadag is de eerste in een serie over onderhoud en duurzaamheid. Later in het jaar zullen de bouwmaterialen en onderhoudstechnieken aan bod komen.

Reageer op dit artikel