nieuws

Tekort aan bouwgrond oorzaak hoge huren

bouwbreed Premium

In Duitsland is een tekort van ruim 2,5 miljoen woningen. De grootste hindernis voor het opheffen van de woningnood is het gebrek aan bouwgrond. De beschikbare percelen kosten per m2 in Berlijn DM3000 tegen DM2000 in Frankfurt/Main, Stuttgart en Wiesbaden. In de toegevoegde deelstaten beloopt de grondprijs DM150 tot DM400 per m2.

Het bouwvolume zal in 1993 en 1994 met 4,5 procent toenemen. Deze toename komt voor het grootste deel voor rekening van de woningbouw. Volgens het economische instituut DIW uit Berlijn strekken de tot nog toe bereikte resultaten in de woningbouw tot tevredenheid.

In het westen van het land zal het aantal opleveringen zo’n 500000 woningen bedragen tegen 50000 in het oosten.

Het netto-aantal woningen zal evenwel niet in gelijke mate stijgen. Dit jaar verdwijnen in het westen ruim 70000 wonin gen uit het bestand als gevolg van bijvoorbeeld verbouw tot kantoor en door sloop. Het DIW maant de regeringen in Bonn en in de deelstaten ondanks de tekorten op de begrotingen niet te korten op de woningbouw omdat deze sector een belangrijke pijler onder de Duitse economie is.

Het Verband deutscher Makler (VdM) uit Frankfurt/Main gaat ervan uit dat het woningtekort de huurprijzen in de komende jaren aanzienlijk zal verhogen. De grootste stijgingen zullen zich voordoen in de sector lage en middelhoge huren. In deze groep geldt een maximale huurprijs van DM8 per m2. In de hogere categorieen verloopt het tempo wat lager. In de agglomeraties belopen de huurprijzen per m2 doorgaans DM20. Volgens de VdM-analyse varieren de huren in het westen tussen DM5 per m2 en DM40 in het westen van Berlijn. In de nieuwe deelstaten liggen de prijzen tussen DM2 per m2 in Schwerin en DM30 in het oosten van Berlijn. Het tekort aan bouwgrond oefent ook grote invloed uit op de koopprijzen. Een doorsnee flatwoning in de agglomera ties van de westelijke deelstaten kost per m2 DM3000 tot DM6000. In het buiitengebied van de agglomeraties gaat het op DM1500 tot DM4000 per m2. In het oosten beginnen de koopprijzen bij DM1000 per m2. Een luxe eengezinswoning in een grote gemeente vergt gemiddeld DM1 miljoen. Een rijenwoning vraagt zo’n DM300000 tot DM400000 in het westen en DM100000 tot DM300000 in het oosten van het land. Dit jaar werden 459000 bouwvergunnuingen afgegeven die resulteerden in de bouw van 420000 woningen. Bondsbouwminister Schwaet–zer verwacht dat dit jaar voor 1994 570000 bouwvergunningen worden afgegeven. Daarvan zullen er 65000 naar de nieuwe deelstaten gaan. De sterk gedaalde rente zal er naar verwacht toe leiden dat veel aanvragers hun vergunning in daadwerkelijke bouw zullen omzetten.

Bouwgeld vraagt momenteel een rente van 6 tot 7 procent.

Ongeveer een kwart van alle Duitse beleggingen gaan op aan de woningbouw. Huurwoningen vallen vooralsnog buiten die belangstelling.

Reageer op dit artikel