nieuws

Succesvolle proef lage grondprijzen Noordoostpolder

bouwbreed Premium

De gemeentelijke proef met lage grondprijzen in negen dorpen in de Noordoostpolder heeft een zeer positieve invloed gehad op de bouwactiviteiten.

In de periode dat de proef werd gedaan (van 1989 tot en met 1993) werd in vergelijking met de voorgaande periode vier keer zoveel gebouwd.

In de periode 1984 tot en met 1988 werden 58 bouwkavels (52 premie- en 6 vrije sectorkavels) verkocht. In de proefperiode nam dat aantal door een prijsverlaging toe tot 264 kavels (152 premie- en 112 vrije sector-kavels). De prijzen voor kavels bestemd voor premiewoningen lagen f. 52 per vierkante meter lager. Voor bungalows in de vrije sector gold en tariefsverlaging van f. 40. In totaal trok de gemeente Noordoostpolder ruim f. 6 miljoen uit voor de proef. Nu het geld bijna op is, wordt geen geld meer beschikbaar gesteld voor grondprijsverlaging. Alleen de dorpen Bant, Espel en Luttelgeest profiteerden onvoldoende van de lage prijzen.

Met het budget van een half miljoen gulden dat nog resteert, wordt de prijs van de grond in deze dorpen nog enige tijd kunstmatig laag gehouden.

Reageer op dit artikel