nieuws

Subsidieregeling bouw dorpshuizen voorziet in behoefte

bouwbreed Premium

De provinciale subsidieregeling (ver)bouw dorpshuizen in Friesland voorziet duidelijk in een behoefte. Dat is de belangrijkste conclusie uit een door de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden uitgevoerd onderzoek. Gedeputeerde staten van Friesland hadden opdracht gegeven tot het onderzoek omdat ze zich afvroegen of het subsidieren van dorpshuizen tot hun taken behoort. Sinds het begin van de regeling in 1984 blijken meer dan 121 dorpshuizen in Friesland een beroep te hebben gedaan op deze geldstroom uit het Actiefonds Kleine Kernen.

In totaal werd in deze periode f. 5,7 miljoen aan subsidie verstrekt. Gelet op de aanvragen die nu nog op afhandeling liggen te wachten en de nog in te dienen aanvragen, concluderen de onderzoekers dat zeker tot het jaar 2000 nog behoefte is aan de regeling.

Reageer op dit artikel