nieuws

Steun R&D in strijd met Europese richtlijn

bouwbreed Premium

De Nederlandse regering dreigt te belanden in een conflict met de Europese Commissie over de f. 350 miljoen belastingverlaging voor onderzoek en ontwikkeling in bedrijven.

Het paradepaardje van Economische Zaken is geen algemene belastingmaatregel, maar komt neer op specifieke, gerichte steun uit staatsmiddelen. Dat schrijft de EC in een brief van 8 november. De Commissie heeft daarom de eerste stap gezet in de richting van een procedure die op een veto kan uitlopen.

De Nederlandse regering heeft het dringende advies gekregen het wetsvoorstel ter beoordeling aan de EC voor te leggen.

Die procedure kan uitlopen op een beoordeling door de Europese ministerraad.

De belastingfaciliteit moet op 1 januari 1994 van kracht worden. Minister Andriessen van Economische Zaken en staatssecretaris Van Amelsvoort van Financien schrijven dat in een reactie op schriftelijk commentaar van de Tweede Kamer op hun voorstel. Zij willen met het invoeren niet wachten tot de EC een definitief oordeel heeft gevormd.

De kritiek van de Kamer dat er met de faciliteit te weinig geld terecht komt bij het midden- en kleinbedrijf, deelt het kabinet niet. De bewindslieden staan echter niet per se afwijzend tegen een wijziging in de maatregel. Zij geven dan de voorkeur aan het voorstel van de PvdA-kamerlid Vermeend.

Hij wil over de eerste ton aan loonkosten in de sfeer van onderzoek en ontwikkeling, een vermindering van loonbelasting met 25 procent toekennen. Daarboven geldt het algemene percentage van het kabinetsvoorstel van 12,5 procent.

Reageer op dit artikel