nieuws

Sneek ziet af van aanleg mini-rotondes in de A7

bouwbreed Premium

Uit een onderzoek van Rijkswaterstaat en de gemeente Sneek is gebleken dat de aanleg van mini-rotondes in de A7 rond Sneek niet haalbaar is. Hier passeren namelijk meer dan 25000 voertuigen per dag en er zouden net als in Lelystad rotondes met twee verkeersstroken worden gebruikt.

In de situatie in Sneek zou de capaciteit van 25000 voertuigen ook nog onvoldoende zijn.

Als gevolg van de aanwezigheid van verkeerslichten zouden de auto’s de mini-rotonde geclusterd naderen. Rijkswaterstaat en de gemeente dachten er vervolgens om de drukste afslagen buiten de minirotonde om te leiden.

Technisch kon dat en de ruimte was er ook. ‘Van het begrip mini-rotonde bleef echter helemaal niets meer over’, constateerde W. Luiks van de gemeente Sneek op een symposium over de mini-rotonde in Leeuwarden, dat door 300 deskundigen werd bezocht. Voordelen als kleinschaligheid, overzichtelijkheid en daarmee de verkeersveiligheid zouden door een dergelijke oplossing behoorlijk worden aangetast, aldus Luiks.

Voorkeur

De gemeente Sneek is een hartstochtelijk voorstander van gescheiden rijbanen van fietsers en autoverkeer op mini-rotondes. Drie jaar ervaring en negen rotondes rijker kan de gemeente Sneek slechts tot deze conclusie komen. ‘Ik heb zorgen over experimenten waarbij de fietser voorrang krijgt. In het Noorden hebben we daar al voldoende ervaringen mee. Zoals wij het doen, is het bewezen veiliger’, aldus Luiks.

De stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Weg- en Waterbouw en de Verkeerstechniek (CROW) heeft geen uitgesproken voorkeur. Haar nieuwste publikatie over mini-rotondes, die in Leeuwarden werd gepresenteerd, geeft wel de voor- en nadelen van verschillende oplossingen. De stichting CROW vindt dat op rotondes met vrijliggende fietspaden een en dezelfde voorrangsregeling moet worden toegepast, zodra die rotondes in een begrensd gebied, zoals een dorp of stad, liggen.

Een mini-rotonde moet afgestemd zijn op het vracht- en busverkeer, die nogal eens voor schade willen zorgen.

Nog regelmatig moeten aannemers de rotonde repareren, omdat vrachtwagenchauffeurs de bocht te krap moeten nemen. Net als andere gemeenten was ook Sneek aanvankelijk sceptisch gestemd over de komst van de mini-rotonde.

In de afgelopen zes jaar zijn inmiddels 400 van deze verkeerspleinen in ons land aangelegd. Overal in Nederland zijn al goede ervaringen opgedaan. De voordelen van de mini-rotonde zijn namelijk onbetwistbaar. Ze voorkomen ernstige ongelukken en verbeteren oversteekmogelijkheden voor voetgangers en fietsers.

Uit een onderzoek op 181 rotondes blijkt dat in de periode voorafgaan aan de verbouwing gemiddeld 4,9 ongevallen per jaar op het betreffende kruispunt plaatsvonden en er na gemiddeld 2,4. Voordeel voor gemeenten is ook dat mini-rotondes minder onderhoud vergen dan verkeerslichten en bovendien voor een vlotte afwikkeling van het verkeer zorgen.

Reageer op dit artikel