nieuws

Shell treft voor f. 230 miljoen milieuvoorzieningen

bouwbreed Premium

Shell gaat f. 230 miljoen investeren in de moderisering van de raffinaderij in Fredericia in Denemarken. Het grootste deel van het bedrag wordt besteed aan het treffen van voorzieningen op het gebied van ontzwaveling, afvalwaterzuivering en stankbestrijding.

Daarnaast wordt onder meer geld gestoken in een verbouwing van de haveninstallatie en modernisering van de procescontrole.

De investeringen zijn nodig in verband met de verscherping van de milieu-eisen van de Europese Unie. Het po is door Dansk Shell ontwikkeld in samenwerking met Shell International in Nederland. Voor de uitwerking van de details tekent ingenieurbureau ABB Lummus Crest, dat tevens gaat fungeren als hoofdaannemer. De werkzaamheden gaan in het voorjaar van start en moeten op basis van 250 manjaren afgerond zijn in oktober 1995.

Reageer op dit artikel