nieuws

SCK neemt sancties bij overbruggen van LMB

bouwbreed Premium

Het (doen) overbruggen van de lastmomentbegrenzer (LMB) op kranen zal met een passende sanctie worden beantwoord. Ieder gecertificeerd kraanverhuurbedrijf dient in 1994 het kraanmaterieel, ter controle van een juiste werking van de LMB, van een akoestisch signaal te voorzien.

Dit zijn de twee concrete maatregelen die de Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf SCK heeft toegezegd op de conclusies van het onderzoeksrapport ‘landelijke inspectie hijskranen’ van de Arbeidsinspectie.

Teneinde een betere naleving af te dwingen van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van een veilig gebruik van hijskranen en inzicht te krijgen in de naleving van de voorschriften alsmede het waarderen van het S.C.K. certificatiesysteem, is de Arbeidsinspectie in 1992 begonnen met een landelijk onderzoek naar het gebruik van kranen.

In het kader van deze actie zijn ruim 700 kranen geinspecteerd. Daarbij ging het om zowel mobiele als torenkranen die door kraanverhuurbedrijven en materieeldiensten werden geexploiteerd.

Conclusies

Het certificatiesysteem van de S.C.K. heeft tot gevolg gehad dat gecertificeerde bedrijven op een aantal belangrijke punten, zich positief onderscheiden van niet-gecertificeerde bedrijven. Dit geldt onder meer voor het tijdig laten keuren van het materieel, het voorhanden hebben van het kraanboek en de opleiding van de machinist of kraanbestuurder.

Echter ook bij gecertificeerde bedrijven moest worden vastgesteld dat de verplichte veiligheidsvoorzieningen tegen overbelasting van de kraan nogal eens buiten werking werd gesteld. Bij deze laatste conclusie constateerde de Arbeidsinspectie dat gecertificeerde kraanverhuurbedrijven niet beter scoorden dan andere.

Om de waarde en de betekenis van het certificatiesysteem te bewaren heeft de S.C.K. na kennisneming van laatstgenoemde conclusie uit het rapport van de Arbeidsinspectie, toegezegd aan dit euvel paal en perk te zullen stellen.

Zo zullen nu bij constatering van het overbruggen van de LMB in een eerder stadium sancties worden toegepast en die ke varieren van een waarschuwing tot het schorsen danwel decertificeren van de certificaathouder. Bovendien moet in 1994 een akoestisch signaal op de kraan aanwezig zijn dat in werking treedt zodra de LMB defect raakt danwel wordt uitgeschakeld.

Reageer op dit artikel