nieuws

RUL stak wel eigen geld in bouw van De Annex

bouwbreed Premium

De Rijksuniversiteit Leiden (RUL) is direct en indirect (mede-)verantwoordelijk voor de financiele gang van zaken rond de in opspraak geraakte bouw van De Annex ten behoeve van het Sylvius-laboratorium.

Projectontwikkelaar Fibomij BV zou bij de ING Bank namelijk slechts uit kredietfaciliteiten hebben ke putten na uitdrukkelijke fiattering door de RUL.

Bovendien heeft de RUL in september 1992 rechtstreeks geld overgemaakt aan Fibomij om aan opschorting van de bouw te ontkomen.

In het conflict rond het Leidse bouwpo duikt bij herhaling de naam op van T. Doevenspeck, directeur bedrijfsvoering bij de RUL. Hij was niet alleen belast met de selectie van het bedrijf dat op basis van turn-key het laboratoriumgebouw zou realiseren, maar had ook tijdens de uitvoering van de bouw in feite alle touwtjes in handen.

Het Leusdense eenmansbedrijf Fibomij (vrijwel zeker een papieren bv) was door het college van bestuur van de RUL op voordracht van Doevenspeck, aangetrokken als poontwikkelaar. De ING Bank verleende Fibomij vijf kredietfaciliteiten tot totaal f. 8 miljoen, waarvan f. 555000 rechtstreeks afkomstig was van de RUL. Deze stond bovendien borg. Maar die borgstelling verviel, toen de aanvankelijke overeenkomst door de bank werd omgezet in een hypotheek. De uitvoering van het werk zelf droeg Fibomij op aan dochterbedrijf ABS Eurospan Benelux BV te HardinxveldGiessendam. Deze vrijwel zeker eveneens papieren en inmiddels failliete bv besteedde het werk uit aan De Kempen BV, een regulier gevestigd aannemingsbedrijf te Rijsbergen.

Declareren

Dit zou op declaratiebasis werken, waarbij ABS Eurospan zich verplichtte binnen acht dagen de facturen te betalen.

Al gauw stagneerde die betaling, waarop het werk uiteindelijk begin dit jaar kwam stil te liggen.

Gebleken is nu dat het bouwbedrijf als het ware gemangeld is. ABS Eurospan zei gehouden te zijn de declaraties ter accordering door te sturen naar Fibomij. En Fibomij legde vervolgens weer facturen ter fiattering voor aan Doevenspeck. In dat hele traject zijn problemen gerezen met de btw-aftrek. En ook zouden er aan de RUL vervalste facturen zijn voorgelegd, althans facturen die een veel hoger bedrag te zien gaven dan hetgeen door bouwbedrijf De Kempen was gedeclareerd.

Op die manier slaagde Fibomij er in bij de bank grote bedragen uit voor de bouw bestemde deposito’s op te nemen, waarvan echter slechts een deel ten goede is gekomen aan het bouwpo. De rest is -naar wordt aangenomen- verdwenen naar bankrekeningen in het buitenland, onder meer Luxemburg en Oostenrijk.

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel