nieuws

Rotterdam mag nog geen afvalslakken storten

bouwbreed Premium

Gemeentewerken Rotterdam mag niet beginnen met het storten van negentigduizend kuub afvalverbrandingsslakken in het voormalige bouwdok op het Eiland van Brienenoord in Rotterdam.

Dat is het gevolg van de spoedprocedure die de regionale milieu-inspecteur bij de Raad van State heeft aangespannen over de vergunning, waarmee voor het eerst afvalslakken (gedeeltelijk) in grondwater terecht zouden komen. De Raad van State-rechter, mr. J.

Leyten, heeft vrijdag de vergunning geschorst totdat de beroepszaak is afgewikkeld.

De rechter zal er voor zorgen dat het beroep van de inspecteur versneld wordt behandeld.

De inspecteur stelt zich op het standpunt dat het definitief storten van afvalslakken in water strijdig is met rijksbeleid en regelgeving. De inspecteur had zich alleen met vergunningverlening ke verenigen als het voor een proefperiode zou zijn. Na die proefperiode van bijvoorbeeld tien jaar zouden de slakken volgens de inspecteur te allen tijde verwijderd moeten worden, vanwege de onzekerheid over de milieueffecten op langere termijn.

Afvalverbrandingsslakken worden toegepast bij het ophogen van terreinen en in de wegenbouw. In de gemeente Rotterdam worden jaarlijks 200000 kuub slakken geproduceerd. Gemeentewerken Rotterdam had -als vergunninghouder- aangevoerd dat de markt voor het ‘droog’ toepassen van slakken onder druk staat. Het storten van afvalslakken in water zou een alternatief ke zijn. Zowel de provincie als gemeentewerken stellen zich op het standpunt dat de stort in het voormalige bouwdok een unieke kans is om in een praktijksituatie gegevens te verkrijgen. Volgens de provincie is de toepassing van de slakken in het bouwdok, mede vanwege de vorm daarvan, milieuhygienisch goed beheersbaar.

Ter voorkoming van verspreiding van verontreiniging is in de vergunning een zandbentonietlaag aan de bovenzijde en een kleilaag van een halve meter op de bodem en de zijkanten voorgeschreven.

Reageer op dit artikel