nieuws

PvdA zwakt verzet tegen wet ziekteverzuim af

bouwbreed

De PvdA-fractie in de Eerste Kamer heeft haar stellingen in het verzet tegen de wet Terugdringing Ziekteverzuim (TZ) verlaten. Dat bleek gisteren bij de behandeling van het wetsvoorstel dat werkgevers verplicht het loon in de eerste ziekteweken door te betalen, zonder verhaalmogelijkheid op de ziekengeldkassen.

Door de opstelling van de sociaal-democraten is de kans redelijk dat de senaat de wet gisteravond heeft aangenomen.

Niet bekend

Het draait de PvdA om de rechtsbescherming van een zieke werknemer tegen een werkgever die hem verplicht het werk te hervatten. De fractie wilde die bescherming garanderen door de werkgever in de ziektewet op te zadelen met een eigen risico gedurende de eerste ziekteweken. De patient zou dan worden beoordeeld door de vertrouwde arts van GAK of bedrijfsvereniging.

Inmiddels zijn Van de Zandschulp en zijn fractiegenote Jaarsma op een ander spoor gaan zitten. Zij willen van staatssecretaris Wallage (Sociale Zaken) waarborgen tegen een vrije informatie-overdracht van persoonlijke, vaak medische gegevens tussen werkgever, bedrijfsarts en ziektewetarts. De werknemer moet niet zijn hele werkzame leven achtervolgd worden door een ‘staart’ van medische dossiers, die aan zijn nieuwe werkgever vrijelijk ter inzage wordt gesteld, aldus de sociaal-democraten. Verder wil de PvdA bevestigd worden in de opvatting dat de zieke werknemer reele mogelijkheden heeft in beroep te gaan tegen de dienstorder van zijn werkgever het werk te hervatten. Oorspronkelijk moest de werknemer die het daar niet mee eens was, en verstoken bleef van loon en ziekengeld, naar de kantonrechter stappen. Wallage heeft de werknemer inmiddels het recht op een ‘second opinion’ van arts van GAK of bedrijfsvereniging gegund. Als die oordeelt dat de zieke niet in staat is te werken, krijgt deze ziekengeld. De bedrijfsvereniging verhaalt dat op de werkgever.

Privacy

De privacy aspecten komen al gauw om de hoek kijken als de werkgever tegen de tweede mening in beroep gaat. Worden de medische dossiers dan geopend voor de advocaat van de werkgever, of wordt dat uitgesloten. Dergelijke vragen moeten worden beantwoord, omdat het wetsvoorstel raakt aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de grondwet en het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, meent de PvdA.

Het tweede wetsvoorstel, dat bedrijven verplicht een opgetuigde bedrijfsgeneeskundigedienst in te stellen (arbodienst), kan rekenen op een meerderheid van de Eerste Kamer. De VVD stemt tegen omdat het te veel administratieve rompslomp met zich meebrengt en de werkgever te veel kost.

Reageer op dit artikel