nieuws

Principe-akkoord hoogovens en bonden over sociaal beleid

bouwbreed Premium

Hoogovens en de vakbonden hebben een principe-akkoord bereikt over het sociaal beleid in de komende twee jaar, de zogeheten Masterplanperiode.

Binnen dit tijdsbestek ke 600 Hoogovens-werknemers van 55 jaar en ouder vervroegd uittreden. De kosten van deze regeling zullen voor een deel worden betaald uit de pensioenbijdragen van Hoogovens en het personeel zelf. Dit hebben Hoogovens en de vakbonden bekend gemaakt. Verder is overeengekomen dat er tot 1 april 1995 geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Een eventueel overschot aan personeel zal via natuurlijk verloop, interne herplaatsing of omscholing worden opgevangen.

Het komend jaar zullen de salarisschalen bij Hoogovens niet worden verhoogd. Hoogovens en de bonden hebben ook afgesproken dat de kosten voor het dichten van het zogeheten ‘wao-gat’ worden betaald via een korting op de pensioenpremie 1994.

Reageer op dit artikel