nieuws

Patent op Strabag SVV-boorpaal

bouwbreed Premium

De Duitse bouwonderneming Richard Jebens Grundbau GmbH, dochterbedrijf van Strabag Hoch- und Ingenieursbau AG, heeft onlangs patent verkregen op een door dit bedrijf ontwikkeld funderingssysteem. De na een periode van 18 maanden ontwikkelingsactiviteiten door Jebens in september 1992 gelanceerde methode, is gebaseerd op het principe van de grondverdringende boorpaal.

De funderingsmethode van grondverdringende boorpaal is bedoeld als een economisch en milieuvriendelijk alternatief voor bestaande paalsystemen en wordt ook in ons land bij het maken van funderingen met name op locaties met minder gunstige bodemomstandigheden en in de directe omgeving van bebouwing toegepast.

De gepatenteerde SVV-boorpaal, wat staat voor Strabag Vollverdrangungsbohrpfahl is volgens technici van Jebens het resultaat van een intensief grootschalig programma van theoretische berekeningen en praktische proefnemingen alsmede statische en dynamische proefbelastingen.

Buispaal

Voor de bouw van een zakenpand in Hamburg werden in mei dit jaar voor de fundering voor het eerst 219 SVV-boorpalen in lengten van 14 en 16 meter ingebracht.

Achtergrond voor deze ontwikkeling zijn de voordelen die boorpalen bieden ten opzichte van het heien van prefab palen, met betrekking tot geluidproduktie en grondtrillingen.

Bij deze funderingsmethode, die ook in ons land bij verschillkende projecten inmiddels is toegepast, wordt een buispaal in de grond geboord, die nadat een wapeningskorf hierin is neergelaten en betonmortel gestort, vervolgens weer uit de grond wordt getrokken. De boorbuis van de SVV-paal is aan de onderzijde voorzien van een met een deksel afgesloten boorkop, die tijdens het draaien de grond niet omhoog werkt maar ter plekke verdringd en verdicht. Hieraan dankt de boorpaal zijn hoge belastbaarheid.

Een ander pluspunt van dit type paal is dat bij het maken van funderingen in vervuilde bodem, geen besmet grondmateriaal naar boven wordt gewerkt.

Betondekking

Van beslissende betekenis is evenwel dat de buispaal met boorkop steeds weer opniew is te gebruiken. Bij het trekken wordt de boorbuis in dezelfde richting gedraaid als bij het boren, zodat een over de gehele paallengte constante paaldiameter en daarmee goede betondekking van de wapening wordt gegarandeerd.

Met dit funderingssysteem zijn paaldiameters tot emeente 420 mm te maken waarbij elke gewenste paallengte realiseerbaar is. De produktietijd voor een paal bedraagt gemiddeld een uur. Bij het terugtrekken van de boorbuis blijft alleen de voetplaat in de grond achter. Die kost echter nog niet een vierde van een boorkop die bij andere fundseringssystemen verloren gaat.

Reageer op dit artikel