nieuws

Overijssel wil knelpunten in infrastructuur eerder aanpakken

bouwbreed Premium

Provinciale staten van Overijssel willen een aantal infrastructurele werken in het kader van de Investeringsimpuls tien tot vijftien jaar eerder uitvoeren dan gepland. Hiervoor worden de eenmalige extra inkomsten (f. 27,5 miljoen) van de NV IJsselmij aangewend.

Als gevolg van de fusie tussen de NV Energiebedrijf IJsselmij en de NV Energiebedrijf voor Groningen en Drenthe zal er in 1996 eenmalig een extra bedrag van f. 55 miljoen beschikbaar komen. De helft hiervan wil de provincie besteden aan de versnelde aanleg van werken die knelpunten in de infrastructurele hoofdverbindingen in Overijssel moeten oplossen.

Concreet gaat het, aldus een woordvoerder, om aanpassingen aan de A50 (KampenRampspol) en de N35 (ZwolleTwenthe).

Reageer op dit artikel