nieuws

Overblijfselen Amsterdamse Renaissance opgegraven

bouwbreed Premium

Tijdens opgravingen in de Amsterdamse binnenstad, is zeer zeldzaam beeldhouwwerk gevonden dat stamt uit de zestiende eeuw. Het materiaal werd aangetroffen op het adres Sint Annenstraat 12, het enige overgebleven renaissancehuis in de hoofdstad. Het pand maakt deel uit van een rij van drie historische gebouwen die worden gedemonteerd, voorafgaand aan een ingrijpende restauratie.

Uniek document

Volgens stadsarcheoloog J.

Baart vormen het huis, de opgegraven voorwerpen en bewaard gebleven delen van het interieur een uniek document van de Amsterdamse Renaissance.

Behalve op bijzondere plafondschilderingen, stuitte Baart op een cupido en een door de klassieke oudheid geinspireerde kop.

De Sint Annenstraat maakt onderdeel uit van het oudste middeleeuwse stratenpatroon van Amsterdam.

Vijf vloeren

Van het huis op nummer 12 konden niet minder dan vijf vloeren uit vijf verschillende bouwperioden worden opgegraven. De oudste bebouwing bestond uit een stenen huis met een plavuizen vloer uit 1380.

De ‘jongste vloer die werd opgegraven stamt uit 1650 en bestaat uit plavuizen in twee kleuren van Namense steen.

Reageer op dit artikel