nieuws

Opzetten milieuzorgsysteem blijft kwestie van cultuur

bouwbreed Premium

Het biedt voordelen de instrumenten van de kwaliteitszorg ook te ke gebruiken voor de bedrijfsinterne milieuzorg. Bedrijven die een kwaliteitszorgsysteem hanteren beschikken al over de goede cultuur. Daardoor kan opzetten en invoeren van een milieuzorgsysteem sneller gebeuren.

Dit is de ervaring van drs. H. Tilburgs van NV Nehem in ‘sHertogenbosch bij de begeleiding van bedrijven in het opzetten van een zorgsystemen op het gebied van kwaliteit en milieu. Tilburgs bracht zijn ervaring naar voren op het symposium ‘BIM-normen’ betreffende certificering en toetsing van bedrijfsmilieuzorg van de Vereniging van Milieukundigen in Utrecht.

Dat bedrijven een milieuzorgsysteem opzetten ligt besloten in de Tweede Kamernota Milieuzorg van 30 augustus 1989. In de nota worden doelstelling geformuleerd tot invoeren van een adequaat integraal milieuzorgsysteem bij ruim 10000 bedrijven in 1995.

Ontbreekt de systematiek die bij de zorgsystemen hoort, zo schetste Tilburgs, dan is de drempel voor invoeren hoog.

Hij meent dat het hebben van een kwaliteitszorgsysteem de basis zou moeten zijn voor de milieuzorg in bedrijven. Integrale invoering beveelt hij niet aan. Met het na elkaar invoeren van eerst een kwaliteitszorgsysteem en daarna een milieuzorgsysteem kan worden voorkomen dat de zaken te complex worden.

Tilburgs is betrokken bij de uitvoering van proefpoen voor de invoering van bedrijfsmilieuzorg in bedrijven. Daarbij worden bedrijven groepsgewijs via een stappenplan begeleid. Benadrukt werd dat zo een plan niet gezien moet worden als een star geheel. Het invoeren van een milieuzorgsysteem is een cyclisch proces.

Essentieel daarin is dat de leiding van het bedrijf de beleidsdoelstellingen formuleert en de omstandigheden schept waarin een zorgsysteem vanaf het laagste niveau in het bedrijf kan worden opgebouwd. Dat kan wel tot wrijving leiden want het middenkader heeft zijn positie vaak te danken aan het functioneren in het bestaande systeem en zal dan ook een zekere weerstand hebben tegen het overstappen op een andere werkwijze.

Reageer op dit artikel