nieuws

Optimisme ondanks mislukte proeven hardschuimfundering

bouwbreed

De pogingen om een, almaar verzakkend stuk wegdek een solide basis te geven zonder de inzet van groot materieel is in Maasland op een gedeeltelijke mislukking uitgelopen. Echter, de kennis die men bij gebruik van het hardschuim heeft vergaard, is dermate belangrijk dat de gehanteerde methodiek op zijn minst nog een aantal her-examens verdient.

Het stukje weg dat loopt van de Broekpolderweg (evenwijdig aan de rijksweg 20) naar een boerderij in de Westlandse gemeente Maasland vormde al jaren een probleem. De uiterst slappe grond maakte dat deze weg ettelijke malen diende te worden opgehoogd. Echter elke ophoging betekende tevens een toename van het gewicht waardoor de weg al maar sneller verzakte. Een afdoende oplossing betekende evenwel een rigoreus ingrijpen met behulp van zware grondverzetmachines, bemalingsinstallaties etc.

Een min of meer onvoorziene gebeurtenis te Rotterdam, medio dit jaar, deed de opdrachtgever Grontmij besluiten om via een nieuwe techniek hier de problemen trachten op te lossen.

Schuim-injectie

Onder het rioolstelsel dat gelegen is in de Burg. Meinenszlaan te Rotterdam ontstonden ruimten welke veroorzaakt werden door plaatselijke zakkingen terwijl het riool zelf zakkingsvrij op palen is gefundeerd. Om het gevaar van uitspoelingen te ondervangen, besloot men hier de ontstane ruimten te vullen met een hardschuim.

Grondstof voor het hardschuim was het produkt Bacel RG 30 dat is ontwikkeld door het bedrijf SVC uit Beneden-Leeuwen. Het betreft hier een thermohardende, aminoplastische polymeer die op waterbasis wordt geproduceerd en verwerkt. Het niet in water ontmengende produkt is niet zelfschuimend. Het wordt met behulp van compressoren op volume gebracht om het injectieproces goed te ke beheer sen. Na uitloop uit de schuimkamer is de reactietijd van het schuim vijf tot dertig seconden, waarna de feitelijke doorharding uitsluitend chemisch is. De duurzaamheid van het materiaal is minimaal 150 jaar. Het is bestendig tegen water (zout of zoet) en chemische en biologische invloeden.

Bij het onderschuimen van de ruimten onder het riool, een van de eerste projecten die via deze methode werd aangepakt, bleek dat de injectiedruk van groot belang was. Immers, door een te grote druk werd hier een straatgedeelte door het schuim omhooggedrukt.

Wegconstructies

Bij de herconstructie van de weg te Maasland besloot de Grontmij, op basis van de ervaringen die men in Rotterdam had opgedaan, onder het bestaande wegdek een een lichte wegconstructie naar het SVCmodel te vervaardigen. Metingen hadden inmiddels uitgewezen dat de constructieve sterktewaarden van dit produkt gaan tot wel 30 ton/m2.

Boren

Om het schuim op de juiste diepte te brengen boorde Vis Diamanttechniek BV uit Honselersdijk een twaalftal gaten in het bestaande wegdek en de onderliggende verharding. Zes gaten met een diepte van tweeenhalve meter diepte en zes gaten tot een diepte van vijf meter. Na het aanbrengen van stalen buizen met afsluiters werd een hoeveelheid van veertig m3 op een diepte van vijf meter geinjecteerd. Deze schuimlaag diende als drijflichaam te functioneren. Op 2,5 meter diepte diende de schuimlaag te komen die het wegdek over een lengte van veertig meter omhoog moest brengen.

Het aanbrengen van de constructielaag op vijf meter werd een redelijk succes. De laag op 2,5 meter, die het wegdek diende te liften, brak echter zijdelings uit als gevolg van het feit dat aan weerszijde van de weg een brede sloot liep.

Hierdoor brak de aangebrachte schuimlaag en werd het wegdek slechts zo’n vijf cm omhooggebracht. Medeverantwoordelijk aan deze gedeeltelijke mislukking was het feit dat als ‘fundering’ van het wegdek ca. 1,5 meter puin gebruikt was, hetgeen ook bij het boren reeds voor de nodige problemen had gezorgd.

Ofschoon de doelstelling niet werd gehaald, kan men nu toch gebruikmaken van de constructieve waarde van het ingebrachte schuim door alsnog een laag asfalt aan te brengen.

Ondanks alles blijven zowel de Grontmij als de directeur van SVC, H. Verheijen optimistisch over het produkt en zijn toepassingsmogelijkheden.

Het wachten is alleen op een aantal opdrachtgevers die net als zij ervan overtuigd zijn dat nog een aantal proefpoen nodig zijn om de methodiek volledig te beheersen. Indien dit lukt dan kan door vele instanties op de post ‘onderhoud van wegen’ drastisch bespaard worden.

Reageer op dit artikel