nieuws

Onzekerheid is troef na afbreken baggerfusie

bouwbreed Premium

Zo summier het voornemen tot fusie van Koninklijke Boskalis Westminster NV met Ballast Nedam BV begin oktober werd aangekondigd, precies zo summier meldt Boskalis twee maanden later dat wordt afgezien van een volledig samengaan van beide ondernemingen en wordt volstaan met samenwerking op onderdelen. De betrokken vakbonden zijn verrast, gissen naar de De onzekerheid daarover leidt tot onrust onder de werknemers.

Het geen opening van zaken willen geven, ook niet naar de direct betrokkenen, geeft de nodige voeding aan geruchten als zou Boskalis na een ‘due diligence ofwel onderzoek van de boeken van Ballast Nedam, niet langer zijn geinteresseerd in de hele onderneming, maar slechts in de baggeractiviteiten. Baggeren (ter waarde van ca. f. 200 miljoen per jaar) maakt van de totale omzet van f. 2,2 miljard van Ballast Nedam maar een gering deel uit.

In eerste instantie was een overnamesom van f. 500 miljoen overeengekomen. Daartoe zou Boskalis in ieder geval een aandelenemissie ter grootte van f. 300 miljoen gaan plaatsen.

Naar ingewijden menen te weten zou bij het onderzoek van Ballast Nedam gebleken zijn dat aan de verschillende werkmaatschappijen prijskaartjes hingen, die op zich een overname van een dergelijk onderdeel niet rechtvaardigden, maar als onderdeel van een totale overname van het concern er best mee door konden.

Afstotingsproces

Een dergelijke overweging maakte binnen Ballast Nedam diverse werkmaatschappijen nogal kopschuw. De weerstand om zich te laten overnemen nam toe omdat de vrees groeide dat na die overname die onderdelen door Boskalis zouden worden afgestoten, die uit de due diligence al als verliesgevend of te weinig rendabel zouden zijn gekomen.

Overigens delen de betrokken bouwbonden van CNV en FNV die zelfde vrees niet . Zij zijn in het bezit van een verklaring van Boskalis, waaruit blijkt dat afstoten van onderdelen Ballast Nedam na de overname niet in de bedoeling ligt. Overigens wenste men deze zekerheid niet voor de eeuwigheid te geven. De geruchten over het niet doorgaan van de overname, die 7 december officieel door de Raden van Bestuur van beide concerns werd bevestigd, waren overigens al meer dan een week daarvoor te horen.

Prospectus

Omstreeks 1 december zou namelijk de prospectus voor een aandelenemissie ter grootte van f. 300 miljoen door Boskalis hebben moeten verschijnen, maar die bleef om onduidelijke redenen uit.

Ook daarvoor werd bij navraag geen reden opgegeven. Zelfs de ondernemingsraad van Ballast Nedam weigerde vooralsnog een (positief dan wel negatief) advies over de overname uit te brengen omdat men nog altijd wachtte op gevraagde informatie.

Diezelfde informatie ontbreekt de direct betrokken bouwbonden ook nu nog. Een eerder door de Raad van Bestuur van Boskalis toegezegd gesprek over het voornemen tot fusie en de mogelijke personele consequenties (niet in de baggersfeer, maar mogelijk voor kaderpersoneel door het samengaan van diensten) moet nog altijd plaatshebben.

In delen

Bestuurder A. van Wijngaarden van de bouwbond CNV zegt het afketsen van de fusie te betreuren. ‘De steeds groter wordende concurrentie uit Oost-Europa en Azie zou het samengaan van de twee grote baggeraars tot een logische zet hebben gemaakt. Ik vind dat een gemiste kans.’

Van Wijngaarden zegt verder benieuwd te zijn naar de reactie van British Aerospace, de eigenaar van Ballast Nedam, over het niet doorgaan van de fusie. ‘British Aerospace wil van Ballast Nedam af. Het is nu de vraag of Ballast Nedam als een geheel zal worden verkocht of dat nu de door de Centrale OR van Ballast Nedam gevreesde verkoop van onderdelen zal gaan plaatsvinden.’

Bestuurder J. Twigt van de bouwbond-FNV zegt nadrukkelijk het gesprek met de Raden van Bestuur te willen voeren. ‘Er moet naar de personeelsleden toe de nodige duidelijkheid komen. De 5200 werknemers in dienst van Ballast Nedam vooral hebben daar recht op. Het is mogelijk dat zich een belegger aandient die alleen is geinteresserd in de aandelen en het rendement van Balalst Nedam. Een tweede mogelijkheid is dat een buitenlands bedrijf belangstelling gaat tonen om zich zo een positie op de Nederlandse markt te verwerven. En de kans bestaat dat bepaalde onderdelen ‘in de aanbieding’ worden gedaan, waardoor de eenheid van het bedrijf verloren gaat.’

Reageer op dit artikel