nieuws

Onderzoeken over tevredenheid opdrachtgevers

bouwbreed Premium

De Stichting Research Rationalisatie Bouw, een stichting van de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw), heeft een rapport uitgegeven (RRBouw-rapport nr.

76) over het onderzoeken van de tevredenheid van opdrachtgevers van bouwbedrijven. In het rapport staat hoe men zo’n onderzoek uit kan voeren en wat men met de resultaten kan doen.

Volgens RRBouw is niet alleen de prijs bepalend voor het verwerven van werk. Ook de kwaliteit van het produkt en de dienstverlening spelen een rol.

Uit een tevredenheidsonderzoek blijkt op welke punten een bouwondernemer voor verbetering kan of moet zorgen.

In tegenstelling tot wat veel ondernemers denken, schaadt een minder positieve uitslag van zo’n onderzoek het imago van hun bedrijf niet. Integendeel, opdrachtgevers waarderen het dat het bedrijf geinteresseerd is in hun oordeel over de geleverde prestaties. Op basis van de uitkomsten kan een bedrijf de nodige verbeteringen doorvoeren. Het rapport bevat een matrix voor het stellen van prioriteiten.

Informatie is verkrijgbaar bij VGBouw te Zoetermeer, tel.

079-517515.

Reageer op dit artikel