nieuws

Onderzoek bevestigt financiele strop RUL-po

bouwbreed

Een onderzoek door rijkstaxateurs naar de financiele gang van zaken bij de bouw van de Annex ten behoeve van de Rijksuniversiteit Leiden heeft aangetoond dat er vele miljoenen guldens spoorloos verdwenen zijn.

Meer over dit in opdracht van het Openbaar Ministerie uitgevoerde onderzoek naar de gang van zaken rond dit bouwpo op pagina 3.

Reageer op dit artikel