nieuws

Nieuw ontwerp nodig voor Van Goghmuseum?

bouwbreed Premium

In Amsterdam is de vraag gerezen of het bestaande uitbreidingsplan van het Van Goghmuseum van de Japanse architect Kisho Kurokawa overgemaakt moet worden.

Latere stedebouwkundige plannen van de Deen Sven Andersson staan uitvoering nu in de weg.

Bouwplan Wim van Heuvel Al in 1991 maakte de Japanse architect Kisho Kurokawa het ontwerp voor een uitbreiding van het Rijksmuseum Vincent van Gogh. Dit beschikte over een schenking van f. 37,5 miljoen van de Japan Foundation, die aangenaam was verrast dat een Japans architect opdracht voor het ontwerp kreeg.

Museumpleindiscussie

Door de reeds tientallen jaren durende stedebouwkundige discussie over herinrichting van het Museumplein voelde de museumdirectie zich niet verplicht verder te wachten tot de gemeente Amsterdam uiteindelijk een beslissing voor de vernieuwing zou nemen. Vorig jaar gold dat ook voor directeur Wim Beeren van het Stedelijk Museum, die gelijktijdig met de stedebouwkundige plannen van de Deen Sven Andersson vier ontwerpen liet maken, die uiteindelijk niet in het stedebouwkundige plan pasten dat kort daarna werd onthuld. Nu staat de architectenkeuze voor het Stedelijk ter discussie, nadat de Amerikaan Robert Venturi de meervoudige opdracht won met een veel te duur plan, maar dat gold ook voor zijn Nederlandse te genspelers. Hoewel de stedebouwkundige plannen voor het Museumplein van Andersson zijn aangenomen, rijst nu de vraag hoe de gedachte zichtverbinding tussen het Rijksmusem en het Stedelijk gered kan worden, omdat het Van Gogh-ontwerp die blokkeert.

Een nieuw ontwerp zou een oplossing ke bieden, hoewel het de vraag is of verdere stedebouwkundige randvoorwaarden de uitbreiding wel toelaten zonder afbreuk te doen aan de beeldbepalende zijde van een aan Rietveld toegeschreven museum. Voor de Japan Foundation en voor de architect is deze procedure wel heel langdurig. Verder rijst de vraag wat er uiteindelijk in de volgende planningsfase van de uitbreiding voor het Stedelijk Museum aan de pleinzijde zichtbaar blijft van het oude museumgebouw. Het zijn onzekere factoren in een kennelijk niet beheersbaar ontwerpproces voor plein en nieuwbouw daarop, met ontwerpers uit Tokio, New York en Kopenhagen. Amsterdam voteerde ook nog geen budget voor de uitbreiding van het Stedelijk, zelfs niet voor het ontwerp, laat staan voor de uitvoering.

Intussen heeft het college van B en W van Amsterdam dinsdag besloten de riolering op het museumplein zo te wijzigen, dat de uitbreidingen niet langer gehinderd worden door bestaande buizen. Er is f. 10,7 miljoen voor de verlegging uitgetrokken, die rijk en gemeente voor hun rekening nemen.

Amsterdam betaalt zijn aandeel met de winst op de verkoop van aandelen Hoogovens, die onlangs f. 19 miljoen opleverden.

Reageer op dit artikel