nieuws

Maastricht kan vijfhonderd woningen ‘inbreiden’

bouwbreed Premium

De gemeente Maastricht heeft, verspreid door de hele gemeente, ruimte voor de bouw van 506 woningen op zogenaamde ‘inbreidingslocaties’. De woningen zijn opgesplitst in 401 vrije sector-woningen en 105 woningen sociale koop. In de binnenstad is in dit kader ruimte voor de bouw van 108 woningen, aldus het recent verschenen Volkshuisvestingsplan 1993-1996.

Voor 1994-1996 voorziet dit plan tevens in de bouw van in totaal 500 woningen in de marktsector, waarvan 180 licht gesubsidieerde en ongesubsidieerde gestapelde koop- en huurwoningen op het terrein Ceramique. Voor de resterende 320 woningen ligt de nadruk op koop. Voor de verdeling over de verschillende prijs klassen wordt een procentuele verdeelsleutel gehanteerd. In de sociale huursector zijn voor 1994-1996 160 woningen gepland, waarvan hooguit 20 woningen met een verlaagde huur en 100 sociale koopwoningen.

Eengezinswoningen

Uit enkele onderzoeken is gebleken dat in Maastricht een tekort is aan eengezinswoningen in de prijsklassen f. 150000 tot f. 200000. Een relatief groot gedeelte van de Maastrichtse bevolking is, gezien de bestedingen, niet in staat om een woning van f. 200000 of meer te kopen, aldus het Volkshuisvestingsplan.

Het po ‘Stadsgewestelijke Ontwikkelingen tot 2005’ bevestigt de resultaten van eerdere onderzoeken in deze.

Reageer op dit artikel