nieuws

Limburg pakt vervuilen van terreinen aan

bouwbreed

In januari wordt een Stichting Bodemsanering Limburg opgericht die, samen met het bedrijfsleven, een inventarisatie gaat opstellen van vervuilde bedrijfsterreinen. Het po duurt in beginsel vijf jaar en kost jaarlijks f. 500000. Het onderzoek begint medio 1994.

Behalve de provincie en de Kvk’s participeren in deze stichting ook de Limburgse Werkgeversvereniging en de Limburgse Organisatie Zelfstandige Ondernemers. Zij ondertekenen begin januari een convenant. In dit convenant wordt vastgelegd dat de provincie afziet van haar wettelijke bevoegdheid om niet zwaar vervuilde bedrijfsterreinen onmiddellijk op kosten van de vervuiler te laten saneren. Deze krijgt de mogelijkheid om voor de sanering, als er geen gevaar is voor de volksgezondheid, gedurende enkele jaren geld te reserveren voor de sanering.

Bedrijven die niet meedoen aan de inventarisatie moeten, als zij later gepakt worden, wel onmiddellijk tot grondsanering overgaan.

Reageer op dit artikel