nieuws

Limburg oefent meer milieutoezicht uit

bouwbreed Premium

De provincie Limburg, de gemeenten en het Zuiveringschap willen in de loop van het volgende jaar het toezicht op ontgrondingen vergroten. Het gaat hier om de controle op de winning van zand, klei en grind. Volgens de provincie houdt het toezicht verband met onder meer de geluidsoverlast en de kwaliteit van het water.

Verder wordt de vergunningsplicht van de ontgrondingslocaties bekeken waarvoor tot op heden geen vergunning volgens de wet milieubeheer is aangevraagd. De provincie Limburg, de gewesten, gemeenten, politie, het RIMH en het OM zullen voorts het toezicht op de stortplaatsen vergroten.

Reageer op dit artikel