nieuws

Kritiek Heerma op Haags volkshuisvestingsplan

bouwbreed

Staatssecretaris Heerma vindt dat de taakstellingen van het rijk in het concept-volkshuisvestingsplan van Den Haag onderbelicht zijn. Dat antwoordt hij aan de Vereniging Stedelijk Overleg Stadsvernieuwing, die hem over deze zaak een brief had geschreven.

In het volkshuisvestingsplan wordt gesproken over woningen met een huurgrens tot f. 600 die voor de primaire doelgroepen zijn bestemd. Het SOS verwacht onder meer dat de corporaties de vrijheid krijgen een groot deel van hun bezit te harmoniseren tot f. 600.

Heerma wijst erop dat het rijk meer huishoudens tot de doelgroep rekent dan alleen die met een minimuminkomen.

Dan wordt de doelgroep aan de bovenzijde begrensd door een huur van f. 690 per maand. De corporaties moeten er wel naar streven dat zo min mogelijk een beroep op de individele huursubsidie moet worden gedaan.

De primaire doelgroep moet daarom bij voorrang in de voorraad met een huur tot f. 510 worden gehuisvest. De staatssecretaris gaat ervan uit dat niet vrijwel alle woningen worden opgetrokken naar een huur van f. 610.

Reageer op dit artikel