nieuws

Kokhuis wil gedragscode voor sociale verhuurders

bouwbreed Premium

Volgens mr. L.H. Kokhuis, Directeur-Generaal van de Volkshuisvesting, moeten de woningcorporaties een gedragsregeling of gedragscode formuleren voor de wijze waarop moet worden omgegaan met nevenactiviteiten.

De DG zei dit op de regionale volkshuisvestingsconferentie Zuid-Kennemerland in Zandvoort, die was georganiseerd om het begin van de werkzaamheden van de nieuwe regionale Inspectie Noord-holland en Flevoland te markeren.

Volgens Kokhuis zal in het post-bruteringstijdperk een verantwoorde belegging van het vermogen van corporaties een bedrijfseconomische noodzaak zijn. Echter, in het Besluit Beheer sociale huursector, zijn geen voorschriften opgenomen voor het soort beleggingen.

Ook branchevreemde nevenactiviteiten zijn dus mogelijk, met alle mogelijke gevaren voor de sociale dsooestelling van corporaties van dien.

Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van VROM voor 1994 had de Kamer al zijn zorg uitgesproken over het gebrek aan mogelijkheden die het rijk heeft om in te grijpen als het met de nevenactiviteiten van toegelaten instellingen uit de klauwen loopt.

Deze zorg wordt gedeeld door het het ministerie van VROM.

Op dit moment wordt, aldus Kokhuis, nadrukkelijk gekeken naar financiele en bestuurlijke constructies tussen toegelaten instellingen en commercieel werkende dichterinstellingen. Dit zou ke leiden tot sancties van het rijk of -indien nodig- een verdere aanscherping van het BBSH.

Kokhuis is er echter meer voorstander van om, in de lijn van de verzelfstandiging van de sector, de corporaties zelf een gedragscode te laten opstellen. ‘Dit past gewoon bij de nieuwe verhoudingen en in het verzelfstandigingsproces.

anders gezegd: ‘Noblesse oblige.”

Reageer op dit artikel