nieuws

Keten ontworpen om te voldoen aan Bouwbesluit

bouwbreed Premium

Kroon Systeembouw BV heeft een concept ontworpen voor de bouw van keten, die moeten voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Met dit concept is tijdelijke huisvesting te realiseren die met een stramienmaat van 3,60 m geschikt is voor kantoren, en toch concurrerend is in prijs.

Het meest opvallend aan de keet, die bij wijze van voorbeeld staat opgesteld op het terrein van Kroon te Hardinxveld-Giessendam, is de architectuur. Met het KroonKompleet-concept zijn keten samen te stellen, waarvan de vormgeving niet onder hoeft te doen voor die van permanente gebouwen. Bij de ontwikkeling van het concept was architectenbureau Van Hunnik, Lambrechts en Overduin te Rotterdam betrokken. Bij elke levering zal het architectenbureau een korte blik werpen op de plattegrond en de gevels en eventueel voorstellen doen voor architectonische verbeteringen.

Geheel nieuw ontwerp

Ing. R.R.A. Villanueva, technisch directeur bij Kroon Systeembouw, legt uit wat het verschil is met andere keten die voldoen aan het Bouwbesluit. ‘De KroonKompleet-keten zijn geen aanpassing van een bestaand systeem, maar een geheel nieuw ontwerp.

Daarmee hebben we hoge kosten voorkomen. Systemen die voorheen f. 700 tot f. 800 per m2 kostten, worden na het doorvoeren van aanpassingen aan het Bouwbesluit vaak f. 1100 tot f. 1300 per m2.

Doordat we geheel opnieuw zijn gaan ontwerpen is ons systeem tussen f. 850 en f. 950 geworden”, aldus Villanueva.

Stabiliteit

De KroonKompleet-keten worden samengesteld uit elementen van voornamelijk hout. Ze hebben stramienmaten van 2,40 bij 3,60 m respectievelijk 1,20 bij 3,60 m, en de overspanning varieert met sprongen van 1,20 m tussen 6 en 12 meter. De fundering bestaat in beginsel uit ‘stelcon’-platen, met daarop gelamineerd houten spanten. De spanten zijn overgedimensioneerd in verband met de brandveiligheid, maar zijn daardoor tevens een ruimtelijk element geworden in de interieurarchitectuur.

Tussen de spanten komen dak dozen, die als schijf werken en samen met de spanten zorgen voor voldoende stabiliteit.

De gevels bestaan uit zelfdragende elementen. Er is dus geen sprake van stijl- en regelwerk, wat enerzijds een strakke vormgeving mogelijk maakt en anderzijds goede bouwfysische kwaliteiten biedt. De gevelelementen hebben een hart van polyurethaan en zijn onderling verbonden met veren, die ook weer zijn voorzien van polyurethaan. De warmte-isolatie wordt dus niet onderbroken. Ook voor de geluidisolatie is het detail gunstig, omdat het de kans op kieren verkleint.

Siberie

De gevelelementen staan net buiten de moduulmaat. Ook dat draagt bij aan de architectuur. Het is daardoor mogelijk de dikte van de isolatie te varieren zonder het concept aan te tasten. Binnenkort gaan er enkele KroonKompleet-keten per container naar Siberie. Zij hebben gevels met extra isolatie.

De netto binnenruimte echter is net als bij minder dikke isolatie gelijk aan de moduulmaat.

De spanten van het KroonKompleet concept zijn hetzij driescharnier-, hetzij portaalspanten. De trek wordt opgevangen in de vloer; er lopen geen trekstaven door de binnenruimte. De spanten zijn geschikt voor stapelbouw tot driehoog. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever is het mogelijk om de vloeren in beton uit te voeren, op stalen zwaluwstaartplaat, bijvoorbeeld in verband met de geluidisoltaie. Voor de brandwerendheid hoeft dat niet, want de plafonds zijn van zichzelf reeds een uur brandwerend.

J.B. Kroon, algemeen directeur, is zichtbaar trots op het KroonKompleet-concept. Hij verwacht dat de vraag naar keten die voldoen aan het Bouwbesluit gaandeweg op gang zal komen. Op het moment wordt het concept getoetst aan het Bouwbesluit door de gemeente Rotterdam.

Kroon verwacht dat het KroonKompleet systeem zal voldoen; zo nodig na enkele ondergeschikte aanpassingen.

Reageer op dit artikel