nieuws

Kamer wil sneller regionaal bestuur

bouwbreed Premium

De zeven grootstedelijke BONgebieden (de regio’s Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en de dubbelsteden Arnhem/Nijmegen en Enschede/Hengelo) moeten sneller een stadsprovincie of ‘provincie nieuwe stijl’ worden.

Dat stellen CDA en PvdA in een amendement dat zij hebben ingediend tijdens het debat over de Kaderwet in de Tweede Kamer.

Het voorstel van minister Dales en staatssecretaris De Graaff-Nauta van Binnenlandse zaken voorziet in een termijn van twaalf jaar in twee fases voor het vernieuwingsproces: de zogeheten ROL-fase, waarbij een Regionaal Openbaar Lichaam functioneert en een fase waarin een Regionale Gebiedsautoriteit (RGA) kan worden ingesteld.

‘Dat is veel te lang’, stelde De Cloe (PvdA). ‘Het is maar de vraag of een vernieuwingproces dat zo lang kan duren, in staat is de noodzakelijke aandacht van alle betrokkenen vast te houden.’ CDA en PvdA pleiten ervoor de RGA-fase te schrappen. Daarvoor in de plaats zou een mogelijke verlenging van de ROL-fase met vier jaar moeten komen. De totale wettelijke termijn voor de vorming van de nieuwe bestuurlijke gebieden zou dan maximaal acht jaar gaan duren.

Reageer op dit artikel