nieuws

Justitie onderzoekt vervuiling terrein Hembrug

bouwbreed

Justitie in Haarlem heeft een onderzoek ingesteld naar vervuiling van het terreinencomplex Hembrug langs het Noordzeekanaal in Zaanstad.

Tot in de jaren zeventig was daar het staatsbedrijf de Artillerie Inrichtingen (AI) gevestigd. Justitie zoekt uit in hoeverre de staat strafrechtelijk iets te verwijten valt. Het ministerie van defensie beheert een deel van het terrein. De vervuiling van bodem en oppervlaktewater werd aangetroffen op het militaire deel van het terreincomplex.

Dat gebeurde tijdens een milieusurveillance van de Koninklijke Marechaussee. Het ministerie van defensie is verantwoordelijk voor dit zogenaamde mobilisatiecomplex en het algemene beproevingengedeelte. Het andere terreindeel is in gebruik bij Eurometaal BV (ballistische industrie). Een deel van de verontreinigingen wordt ernstig genoemd. Onderzoek moet uitwijzen om welke stoffen het gaat. Het is echter zeer de vraag of de vervuiler kan worden vervolgd. De oorzaak moet waarschijnlijk worden gezocht in een zo ver verleden, dat de zaak strafrechtelijk is verjaard. Naar verwacht duurt het onderzoek voort tot in februari 1994.

Reageer op dit artikel