nieuws

Justitie neemt fraudezaak RWS onder de loep

bouwbreed Premium

De mogelijke fraude door medewerkers van de Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS) met de aanbestedingsregels zijn voor de Haagse officier van Justitie aanleiding geweest de rijksrecherche opdracht te geven een orienterend onderzoek in te stellen naar ‘vermeende onregelmatigheden’ bij de Bouwdienst.

Volgens een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat bestond bij de Bouwdienst al langer een vermoeden dat in ieder geval een medewerker frauduleuze handelingen zou hebben verricht. Medio oktober leidde dat ertoe dat de medewerker ‘voorlopig op non-actief werd gesteld’. Directeur-Generaal Blom van Rijkswaterstaat heeft tevens de Accountantsdienst gevraagd een onderzoek in te stellen naar de fraudekwestie.

Deze heeft de onderzoeksopdracht weer verstrekt aan een extern bureau. Ze heeft bovendien de officier van Justitie in Den Haag op de hoogte gesteld, die daarop een eigen onderzoek is begonnen.

Reageer op dit artikel