nieuws

IPR-subsidie door EG verlengd

bouwbreed Premium

Op voorstel van staatssecretaris Van Rooy van E.Z. heeft de Europese Commissie toegestemd in verlenging van de IPR-regeling voor zuidoostDrenthe, Zuid-Limburg en Twente.

Daarom zullen vestigings- en uitbreidingspoen in zuidoost Drenthe ook volgend jaar in aanmerking ke komen voor een regionale investeringssubsidie. In Zuid-Limburg en Twente blijft in 1994 de subsidiemogelijkheid beperkt tot vestigingspoen en uitbreidingen (binnen vijf jaar na een vestiging) met subsidiabele kosten van tenminste f. 30 miljoen.

Reageer op dit artikel