nieuws

Invallen bij bedrijven en Leidse universiteit

bouwbreed Premium

Het Openbaar Ministerie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) hebben gisteren huiszoekingen verricht in kantoren van een aantal (bouw)bedrijven en woningen van hun directeuren, alsmede in de woning van een voormalig directeur van de Rijksuniversiteit Leiden. Daarbij zijn complete administraties in beslag genomen. Voorts werd bij een aantal banken in het land en in het bestuurscentrum van de RUL een aantal documenten weggehaald. Arrestaties zijn (nog) niet verricht. De actie is uitgevoerd in opdracht van de Dordse fraudeofficier mr. C. W. N. van Nimwegen. Hij vermoedt dat de verdachten hebben deelgenomen in een criminele organisatie die ten doel had het plegen van misdrijven.

De invallen, op tal van plaatsen in Nederland, ke worden gezien als de apotheose in de zogeheten ‘Eurospan-affaire, waarover Cobouw sinds begin januari dit jaar bij herhaling onthullingen heeft gedaan.

Hoofdrolspelers in die zaak zijn de al jaren met elkaar optrekkende A. van Meijeren (directeur van het in Hardinxveld-Giessendam gevestigde en onlangs door de Rotterdamse rechtbank failliet verklaarde bedrijf Alternatieve Bouw Systemen (ABS) Eurospan Benelux BV), P. van Koningsveld (directeur van de financierings- en ontwikkelingsmaatschappij Fibomij BV te Leus den) en R. J. Roodhart uit Lochem (die bouwpoen binnenhaalde en zich bij tijd en wijle ook presenteerde als boekhouder en troubleshooter van ABS Eurospan Benelux).

Het drietal heeft vooral in Nederland (maar ook in enkele andere landen) een spoor van financiele en sociale ellende getrokken onder zakelijke en particuliere opdrachtgevers en voor uitvoering van bouwwerken ingeschakelde (onder)aannemers.

Weggesluisd

Het geld dat ze met hun activiteiten genereerden (vele miljoenen) werd weggesluisd naar een of meer buitenlandse bankrekeningen. Onder meer (dat staat wel vast) in Oosten rijk, getuige het feit dat van daaruit betalingen aan schuldeisers plaatsvonden. Bovendien was het hebben van een bankrekening in dat land een eis van de Oostenrijkse onderneming Eurospan, waarvan ten behoeve van uit te voeren bouwpoen elementen van in beton geperste houtsnippers werden betrokken.

Vermoedelijk beschikten de drie ook over een bankrekening in Luxemburg. Dit vanwege het feit dat dit verplicht was teneinde in het groothertogdom werken te ke aanpakken.

De uitbreiding van het Sylviuslaboratorium in Leiden met een nieuw complex is hen tenslotte opgebroken. Rond dit miljoenenpo, een opdracht van de Rijksuniversiteit Leiden, ontstonden grote betalingsproblemen. Die waren voor de bouwer (aannemersbedrijf De Kempen BV te Rijsbergen) in januari dit jaar aanleiding de werkzaamheden te staken. Hij had op dat moment f. 1,2 miljoen (inmiddels opgelopen tot f. 2 miljoen) te goed van ABS Eurospan Benelux BV c.q. Fibomij BV.

Weigering

Directeur Denier had toen al het recht van retentie op het onvoltooide gebouw, dat bestemd was voor huisvesting van onderzoeksinstituten. Dat geeft hem bij verkoop van het complex voorrang op mogelij ke baten. Tot nu toe heeft het bestuur van de universiteit nauwelijks opening van zaken willen geven.

Met name wat betreft de vraag waarom voor de financiering en realisering van het miljoenenpo de keus viel op het slechts door een man (Van Koningsveld) bestierd -en uitsluitend op papier bestaand- bedrijfje, waarbij bovendien de universiteit lange tijd als enige de -enorme- financiele risico’s liep.

Het stilzwijgen van de kant van de universiteit deed het vermoeden rijzen dat bepaalde topfunctionarissen van deze onderwijsinstelling persoonlijk belang hebben gehad bij de gang van zaken. Een van hen, directeur bedrijfsvoering T.

Doevenspeck, is plotsklaps vertrokken. Naar verluidt met een aantrekkelijke regeling.

Ook dat roept nogal wat vragen op. Het vermoeden bestaat dat de overeenkomst ertoe moet leiden dat Doevenspeck, die nauw betrokken is bij de hele gang van zaken rond bouw van De Annex) verder zijn mond houdt.

Om de onderste steen nu boven te krijgen, is huiszoeking verricht in de kantoren van Fibomij (Leusden) en ABS Eurospan Benelux (HardinxveldGiessendam), in de woningen van de respectievelijke directeuren en in de woningen van Roodhart (Lochem) en Doevenspeck (Oegstgeest). Daarbij zijn volledige administraties meegenomen. Bovendien werd bij het bestuurscentrum van de RUL en bij een aantal banken (waaronder ING Bank te Amersfoort, bij wie Fibomij moeiteloos f. 8 miljoen aan kredieten kon opnemen) op grond van gerechtelijke vorderingen een aantal documenten opgeeist.

Verdenkingen

Het in beslag nemen van alle administraties moet uitwijzen of betrokkenen zich inderdaad hebben ingelaten met een criminele organisatie, die zich ten doel stelde het plegen van misdrijven.

Wat dat laatste betreft gaat het om een aantal verdenkingen: verduistering, valsheid in geschrifte, oplichting, flessentrekkerij, belastingfraude, bedrieglijke bankbreuk en omkoping van ambtenaren.

Lees verder pagina 3

Reageer op dit artikel