nieuws

Hilversum wil extra financiele steun van het rijk vragen

bouwbreed Premium

Hilversum heeft ernstige financiele zorgen. De achterstand op onder meer het onderhoud van wegen is enorm opgelopen. B en W willen daarom extra steun van het rijk vragen. Ze hebben een desbetreffend voorstel gemaakt dat de gezamenlijke raadscommissies op woensdag 15 december bespreken. Het college heeft ook een zogenaamde artikel 12 aanvraag voorbereid.

Het gemeentebestuur heeft een zogenaamde claimlijst opgesteld met projecten en bedragen die hadden moeten worden uitgegeven om bijvoorbeeld het onderhoud en de voorzieningen in Hilversum op peil te houden. Onder druk van de sinds 1982 voortdurende bezuiningsoperaties kon de gemeente deze uitgaven niet doen. Hilversum ontving, zo vindt het college, ook jaarlijks te weinig inkomsten van het rijk. De afgelopen jaren heeft Hilversum al veel bezuinigd.

De begrotingen zijn sluitend, maar, zo zeggen B en W, het feit dat een begroting sluit betekent nog niet dat ze ook gezond is. Om een gezonde begroting te bereiken moet er extra geld komen en wel f. 311 miljoen. Als alle achterstanden en achterstallige investeringen worden meegerekend moet het rijk over een aantal jaren per jaar ongeveer f. 57 miljoen toevoegen.

Gezien de aard en omvang van de financiele problemen is nog niet met zekerheid vast te stellen of de artikel 12-status veel zal helpen. Zo’n status betekent onder meer een extra bijdrage uit het gemeentefonds gedurende drie jaar. Maar het gaat hier om f. 57 miljoen per jaar over een langere periode.

De gemeenteraad houdt op woensdag 22 dcember een extra vergadering om over de steunaanvraag en de aanvraag voor de artikel 12-status te beslissen.

Reageer op dit artikel