nieuws

Het Dickens-museum in Bronkhorst Met Kerstmis …

bouwbreed Premium

Het Dickens-museum in Bronkhorst Met Kerstmis is het groot feest in Bronkhorst, het kleinste stadje van ons land. Dan wordt het sprookje van Dickens ‘A Christmas Carol’ viermaal in de kerk opgevoerd. Dit jaar is het namelijk 150 jaar geleden dat Charles Dickens (18121870) dit sprookje schreef. De opvoering geschiedt door leden van de ‘Pickwick Club’ die in de deel van een oude stadsboerderij in 1970 het Dickensmuseum inrichtten.

Hun hoofddoelstelling is na te gaan wat er waar is van het gerucht dat er in Bronkhorst voor 1840 een van de Dickenskarakters geleefd zou hebben.

Het Dickens-museum, bekend als Dickens Corner, werd ingericht in de koeienstal van de boerderij Onderstraat 2, omdat hier tot 1963 een boer Bennink woonde die (verre) familie was van een koster Gabriel die in het boerderijtje achter de kerk huisde. Hij was koster, doodgraver, aanzegger, klokkeluider en tevens ‘weidewaarder’ van Bronkhorst in het begin van de vorige eeuw toen de kerk nog Rooms Katholiek was.

Uit zijn dagboeken en correspondentie met zijn vriend Charles Dickens blijkt dat Hans Christiaan Andersen in Bronkhorst is geweest. Dickens schreef een kort sprookje over de alcoholist/koster Gabriel die in hoofdstuk 29 van zijn ‘Pickwick Club’ voorkomt.

Zeven jaar later, in 1843, schreef Dickens zijn sprookje ‘A Christmas Carol’, geinspireerd op datzelfde hoofdstuk.

Het verhaal van Scrooge, een rol die wordt gespeeld door initiator/directeur Dickens-museum Sjef de Jong, is dus dit jaar 150 jaar oud.

Het Dickens-museum waarin De Jong woont, is enkele honderden jaren oud. Het bouwjaar ervan onbekend, zoals van zo veel van de 45 stadsboerderijtjes in Bronkhorst. Het werd ‘op de hak’ gebouwd, dat wil zeggen dat men met de schoenhak de omtrek in het zand trok en gewoon ging bouwen; er kwam geen tekening aan te pas. Dat is te zien aan de scheve muren. De woonka mer van De Jong heeft een monumentaal plafond maar de hoeken zijn schots en scheef.

Het Dickens-musuem is in Bronkhorst gevestigd omdat de Pickwick Club daar haar onderkomen heeft. Het is een vereniging van Dickens-fans, die zich bezighoudt met kunstnijverheid. Ze maken beelden, poppen, schilderen en hun werk wordt gratis tentoongesteld. In de zogenaamde Rariteitenwinkel (Nederlandse vertaling van Curiosityshop, waarover Dickens de beroemde roman ‘The Old Curiosityshop’ schreef) zijn Dickens artikelen te koop.

Een bezoek aan Bronkhorst, waar men onder andere met de veerpont van Brummen kan komen, is zeer aan te bevelen.

Dit kleinste stadje van Nederland met stadsrechten heeft 146 inwoners en kan bogen op een aantal unieke bezienswaardigheden. Naast het Dickens-museum noemen we ’t Gansche Huys’ (Antiek en Curiosa, Boterstraat 7 gevestigd in een 250 jaar oude Saksische stadsboerderij), het Droogbloemenatelier en potterij (Boterstraat 1a), het Knipmusuem (Uilenhoek 2) en herberg ‘De Gouden Leeuw’ (Bovenstraat 2); de mooiste 17de eeuwse herberg van Nederland. De Bronkhorster Molen aan de Spaensmeerweg geeft tenslotte de plaats aan waar dit karakteristieke stadje te vinden is.

Reageer op dit artikel