nieuws

GS Brabant willen minder metselzand gaan leveren

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant denken dat de winning van beton- en metselzand in tien jaar tijd zo’n 30 miljoen ton lager zal ke zijn dan door de Landelijke Coordinatie Commissie Ontgrondingen is aangegeven. Die commissie denkt dat er voor de periode 1999 t/m 2008 voor heel Nederland een hoeveelheid van 211 tot 253 miljoen ton zand zal moeten worden gewonnen.

GS van Noord-Brabant tornen niet aan deze prognose, maar vinden wel dat er zuiniger moet grondstoffen zal moeten worden omgesprongen. Er zou ke worden overwogen meer zand te importeren, minder zand te exporteren en meer gebruik te gaan maken van secundiare stoffen. Secundaire grondstoffen zijn afvalstoffen die in de bouw ke worden toegepast omdat hun milieuschade nihil is of zeer beperkt.

Door de winning in Nederland nu al te gaan verminderen, kan een ‘beperkte doch beheerste schaarste ontstaan die het zoeken naar alternatieven zal stimuleren’, aldus GS in een verklaring.

Dit standpunt zal ook worden ingebracht in het bestuurlijk overleg, dat in Interprovinciaal Overleg over deze kwestie zal worden gehouden. Zoals de zaken er nu voorstaan, zal de provincie Noord-Brabant 18% van de Nederlandse behoefte aan zand (uitgaande van 210 miljoen ton in de periode 1999 t/m 2008 zo’n 37,5 miljoen ton) dienen te leveren. De overige miljoenen tonnen komen voornamelijk uit de provincies Limburg en Gelderland.

Door de voorgestelde maatregelen denkt het provinciaal bestuur dat het Brabantse aandeel in de Nederlandse behoefte kan dalen tot 32,5 miljoen ton zand.

Temporisering

GS vinden trouwens toch dat door het grote aantal winningen, dat gelijktijdig in de drie provincies plaatsvindt, de totale winning oncontroleerbaar wordt. De kans is zelfs groot dat de gezamenlijke winningen zowel over de landelijke als de provinciale taakstellingen heenschieten.

Dat komt niet in de laatste plaats doordat de kwaliteit van het zand langs de grote rivieren in Nederland zeer geschikt is voor beton- en metselwerk en het bovendien relatief gemakkelijk is te winnen en per schip te vervoeren. GS vinden dat temporisering van de winning hier op zijn plaats is.

Tot voor enkele jaren vond die zandwinning hoofdzakelijk plaats in de uiterwaarden van Maas, Waal en IJssel, maar dat is al, lang niet meer het geval. Om de restanten van de uiterwaarden niet langer aan te tasten hebben de provinciebesturen besloten om winningen te verplaatsen naar binnendijkse locaties. Milieubewegingen hadden daar ook op aangedrongen. Maar nu zorgt dit beleid voor massale protesten door de bevolking in de bewuste gebieden.

Reageer op dit artikel