nieuws

Groningen doet onderzoek naar verontreiniging bedrijfsterreinen

bouwbreed Premium

De provincie Groningen gaat een onderzoek instellen naar de mate waarin de bodems van 110000 voormalige bedrijfsterreinen in deze provincie zijn verontreinigd. Verwacht wordt dat er in toaal voor zo’n f. 3 miljard aan bodemsaneringswerk ligt te wachten. Een onlangs afgerond onderzoek gaf aan dat van 110000 terreinen de bodem mogelijk verontreinigd is. In een binnenkort op te zetten vervolg-onderzoek zullen deze terreinen verder worden onderzocht.

Het vervolgonderzoek zal worden uitgevoerd door ingenieursbureau Iwaco en de geschiedeniswinkel van de Rijksuniversiteit in Groningen.

Reageer op dit artikel