nieuws

GroenLinks wil van Schiphol ‘trainport’ maken

bouwbreed

De uitbreiding van luchthaven Schiphol is onverenigbaar met de milieudoelstelling zoals het kabinet zich heeft gesteld. Dat zegt GroenLinks in een discussienota ‘Schiphol op het goede spoor’ dat op 13 september wordt gepresenteerd. In de nota pleit de politieke partij voor de ontwikkeling van Schiphol tot ‘trainport’; een combinatie van een compacte luchthaven met hoogwaardige treinverbindingen. Deze combinatie houdt rekening met de milieukwaliteit en doet tevens recht aan het belang van Schiphol voor de Nederlandse economie.

De partij vindt verder dat het maximum aantal vliegbwegingen vanm 240000 per jaar wettelijk moet worden vastgelegd. het alternatief, de hogesnelheidslijn, dient daarnaast snel te worden aangelegd.

Reageer op dit artikel