nieuws

‘Gemeentelijke invloed catastrofaal voor Habo’

bouwbreed Premium

‘De NV Habo onder gemeentelijke vleugels is op termijn voor het bedrijf catastrofaal.’ Aldus drs. P. Ressenaar, de vorige week opgestapte commissaris van het Haagse bouwbedrijf. In zijn visie wordt het bedrijf in een politieke wurggreep gehouden. Zijn vertrek heeft, zo verklaart hij, dan ook niets te maken met de VHS-affaire.

‘Ik ben niet door de drie wethouders onder druk gezet. We hebben gewoon een diepgaand verschil van mening over de toekomst van de NV Habo’, zegt drs. P. Ressenaar desgevraagd.

Uit het gesprek met Ressenaar en andere betrokkenen kan worden opgemaakt dat de twee andere leden van de raad van commissarissen van Habo, prof. Bruggeling en G. Termorshuizen, geen rol hebben gespeeld. Begin vorige week heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de wethouders Dijkhuizen (CDA), Noordanus (PvdA) en Meier (VVD), alle drie ‘politiek-commissarisen’

van de Habo, en Ressenaar.

Ressenaar: ‘De makke is dat de raad van commissarissen in de meerderheid uit politici bestaat. Samen met Bruggeling ben ik de enige uit het bedrijfsleven. Iedere discussie over het bedrijf wordt uit een poltiek oogpunt benaderd.’

Samen met Habo-directeur Th.O.M. Buijsrogge is hij voorstander van een zelfstandige Habo. Het argument dat privatisering niet zou ke vanwege de slechte marktsituatie, wijst Ressenaar resoluut af.

‘Er worden nog steeds bouwbedrijven opgericht. Daarbij komt dat in het afgelopen jaar zeker tientallen bedrijven zich hebben gemeld die interesse hebben om de Habo te kopen.

Gesprekken daarover werder categorisch door de drie politici geweigerd.”

Onderzoek

Wel besloot de raad van commissarissen eerder dit jaar een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de privatisering.

Deze werd door de onderzoekster in juli afgerond. Vervol gens is binnen de raad van commissarissen in augustus een discussie over de toekomst van de Habo ontstaan, die zijn apotheose vond in het vertrek van Ressenaar.

Zowel de wethouders als Ressenaar weigeren inzicht te geven in het rapport. ‘Het is een vertrouwelijk stuk dat dient als gedachtevorming over het privatiseringsproces’, aldus Ressenaar, die wel kwijt wil dat de conclusies uit het rapport hem niet op andere gedachten hebben gebracht. ‘De Habo is echt niet op zijn plaats bij de overheid. Het bedrijf mist een duidelijke strategie om op de particuliere markt te opereren.

Langer onder gemeentelijke vleugels blijven is op termijn catastrofaal.”

GroenLinks-raadslid Jeanne Molier heeft al te kennen gegeven over de toedracht van dit onderzoek vragen te zullen stellen in de gemeenteraad.

Een geergerde Ressenaar: ‘Dit is dus een van de redenen dat de Habo weg moet uit de gemeentelijke wurggreep. Namelijk, zodra de Habo op enigerlei wijze in het nieuws komt, ziet de oppositie haar kans schoon om op de wethou ders vrij uit de heup te schieten.’

Net als wethouder Dijkhuizen verklaart Ressenaar dat deze zaak los staat van de VHS-affaire. De Habo is aandeelhouder van dit in opspraak geraakte vastgoedfonds. Samen met de huidige eigenaar, Statenpo van Ed Maas, tracht de directie van Habo de geleden schade te verhalen op onder andere de toenmalige commissarissen van VHS. Ressenaar was van 3 maart 1988 tot juni 1991 commissaris van VHS. Vorige week bracht de actualiteitenrubriek ‘Den Haag Vandaag’ de handelswijze van Ressenaar als commissaris van VHS in het nieuws.

Dit gebeurde aan de hand van het rapport van de Amsterdamse Ondernemingskamer naar de handel en wandel bij het vastgoedfonds. Ressenaar: ‘Het is duidelijk dat bij de redactie van die rubriek de gedachten leeft om VVD-koppen te snellen. Ik wil op die insinuerende en dubieuze berichtgeving inhoudelijk verder niet ingaan. Samen met mijn advocaat zal ik de nodige stappen ondernemen. Het is je reinste laster wat hier is gebeurd.’

Reageer op dit artikel