nieuws

FODI ontkent financiele relatie met burgemeester

bouwbreed Premium

De Federatie van Oppervlaktestoffenenwinnende Industrieen (FODI) wijst iedere beschuldiging van het betalen van steekpenningen aan burgemeester Riem van het Limburgse Brunssum resoluut van de hand. FODI-secretaris, mr. G.J.A. Sigmond ontkent dat er ooit een financiele relatie tussen de organisatie en Riem heeft bestaan.

Sigmond reageert hiermee op het onderzoek van de rijksrecherche naar de handel en wandel van de in opspraak geraakte Limburgse burgemeester. Het justitieel onderzoek, dat al sinds mei van dit jaar in gang is, strekte zich onlangs ook uit naar de eventuele betrokkenheid van de FODI waarvan Riem sinds november 1992 voorzitter van is.

Hij werd dat op voordracht van de Stichting Grind, de Stichting Zand en de Stichting Nevrip (Nederlandse Vereniging Regionale Industriezand- en Grind Producenten). Het was de eerste keer in het bestaan van de FODI dat er in plaats van een interne een externe kandidaat tot voorzitter van de koepel werd benoemd. Door iedere branche-organisatie binnen het FODI wordt per toerbeurt en eens in de drie jaar een voorzitter voorgedragen. Normaal gesproken is dat iemand uit de branche. Dit keer is gekozen voor Riem, enerzijds omdat er geen interne kandidaat voorhanden was, anderzijds omdat de Brunssumse burgemeester volgens Sigmond ‘zijn weg in de politieke wereld kent’.

Voorarrest

Zoals bekend werd Riem twee maanden geleden in voorarrest genomen. De burgemeester, die al sinds de start van het onderzoek met verlof is, wordt er van verdacht in zijn veertien jaar durende ambtsperiode als gedeputeerde van Limburg (portefeuille grindzaken) steekpenningen uit de grindsector te hebben aangenomen.

Daarbij zouden zijn betrokken Dekker Grindbaggerbedrijf BV uit IJzendoorn, Aannemingsbedrijf Van de Biggelaar uit Velddriel en de Panheel Groep uit Panheel.

Riem zou f. 120000 aan smeergeld hebben ontvangen van Dekker waarvan hij sinds zijn vertrek als gedeputeerde een commissaris-functie vervult. Dat bedrag zou echter voor een gedeelte afkomstig zijn van Van de Biggelaar als beloning voor een schenking van 60000 m3 zand door de provincie Limburg aan de aannemer. Riem drukte als gedeputeerde deze transactie in 1991 tegen het advies van zijn ambtenaren in door. Later toen hij burgemeester van Brunssum was geworden wilde hij voor iedere kubieke meter zand f. 1 smeergeld.

Zowel Van de Biggelaar als Dekker ontkennen deze opzet. Volgens Dekker betreft de f. 120000 een voorschot op het Riem’s commissarisvergoeding en een onderhandse lening. Van de Biggelaar heeft desgevraagd laten weten dat zijn betaling aan Dekker het gevolg is van het overnemen van een po van het bedrijf in Duitsland.

FODI

Onlangs verlegde het onderzoek zich in de richting van de FODI. De rijksrecherche heeft in het kader daarvan FODI-secretaris Sigmond een kort getuigeverhoor afgenomen, dat circa een uur duurde. ‘Daarbij is ons duidelijk te verstaan gegeven dat er in dit stadium van het onderzoek geen vermoeden bestond dat de FODI iets onoirbaars heeft gedaan.’ Sigmond ontkent verder dat er voor november enige band heeft bestaan tussen de FODI en Riem.

‘Sterker nog, voordat hij werd voorgesteld (april 1992, red.) kende ik de man niet eens.’ Er heeft ook nooit een financiele relatie bestaan tussen Riem en de FODI. ‘Dat is absoluut niet waar.’

Panheel

En dan is er nog de betrokkenheid van de Panheel Groep (een groep van regionale ontgronders, gevestigd in het Grindhuis te Panheel, waar de Stichting Grind onderdeel van uitmaakt). Dr. Th.F. Krans, directeur van de Panheel Groep, bevestigt dat er een relatie bestond tussen Riem en zijn bedrijf. Riem was commissaris van het bedrijf Dekker IJzen doorn. ‘Wij hebben commissaris Riem om advies gevraagd. Hij heeft de onkosten die hiervoor zijn gemaakt gedeclareerd bij de Panheel Groep.’

Riem is adviseur van de Panheel Groep geweest gedurende de laatste drie kwartalen van 1992. De rijksrecherche is begin mei bij de Panheel Groep langs geweest. Daarbij is de administratie onderzocht en er zijn getuigenverhoren afgenomen. Over de uitkomst van die inval is Krans niets bekend.

Reageer op dit artikel