nieuws

Financiering infrastructuur stuit op obstructie EU

bouwbreed Premium

De eerste echte discussie tussen de ministers van Financien van de Europese Unie (EU) over de extra financiering, die nodig is voor de nieuwe grensoverschrijdende infrastructuurwerken (wegen, tunnels, viaducten, spoorwegen, energie-, informatie- en telecommunicatienetwerken), vindt op zijn vroegst in februari plaats.

Er bestaat onenigheid binnen de EU over de vraag waar het extra geld vandaan moet komen voor deze poen waartoe nochtans werd besloten door de Europese regeringschefs tijdens hun topconferentie vorige week vrijdag en zaterdag in Brussel. De premiers van de EU-landen en het Franse staatshoofd keurden toen het voorstel in het Witboek over economische groei, meer werk en vergroting van de concurrentiekracht van voorzitter Jacques Delors van de Europese Commissie voor om zes jaar lang f. 45 miljard aan genoemde infrastructuurwerken te besteden.

Nieuwe leningen Dat geld is reeds gedeeltelijk op de Europese begroting in geschreven, maar voor f. 17 miljard per jaar (ofwel f. 102 miljard over zes jaar) moet worden geleend op de kapitaalmarkt als de bestaande financiele instrumenten van de Europese Unie dat bedrag niet ke opbrengen. Daarbij werden nieuwe Euroleningen niet uitgesloten zoals Delors ook voorstelde. De Britse premier Major wil daar niets van weten en kantte zich direct na de Brusselse ‘top’ al tegen deze Euroleningen. ‘Zelfs met een vergrootglas is er niets over te vinden in het slotcommmunique’, aldus Major.

Excuus

De verdeeldheid manifesteert zich nu duidelijk in de Europese ministerraad van Financien. Minister Kok en zijn Britse en Duitse collegas aarzelen in feite om het besluit van de EUregeringschefs uit te voeren.

Ze wisten zelfs te verhinderen dat de doelstelling om op jaarbasis f. 45 miljard uit te trekken voor deze grote openbare werken niet werd opgenomen in de economische richtsnoeren van de Europese Unie voor de komende jaren. De dwarsliggers vinden dat de Europese Investeringsbank, die al is ingeschakeld bij de financiering ook voor het nieuw benodigde geld moet worden aangespro ken. Kok verklaarde dat sommige landen het sluiten van de benodigde leningen voor de infrastructuurwerken zouden ke gebruiken als excuus om hun economische beleid niet te hoeven afstemmen op dat van de andere lidstaten van de Europese Unie en ke aanvoeren, dat zij de criteria voor de toetreding tot de economische en monetaire unie (EMU) in 1997 of 1999 niet konden realiseren ‘omdat de EU-regeringschefs hen opdracht hadden gegeven veel geld te lenen voor de uitvoering van genoemde openbare werken’.

In feite zijn Duitsland, Nederland en Groot-Brittanie dus bang dat de nationale overheidstekorten verder zullen aangroeien door het besluit van de ‘top’ en voeren ze in feite obstructie door een beslissing over de financiering met ‘nieuw’ geld op de lange baan te schuiven. In Griekenland, de nieuwe voorzitter van de Europese Unie vanaf 1 januari 1994, vinden ze daarin blijkbaar een goede bondgenoot want de Griekse regering heeft inmiddels besloten om in januari helemaal geen Europese ministerraad van Financien te houden zoals wel gebruikelijk is…

Met andere woorden: de eerste echte discussie over de omstreden financiering van de nieuwe netwerken vindt pas in februari plaats, twee maanden na het besluit van de Europese ‘top’.

Aangezien de molen dan pas op gang komt, zal met de uitvoering van de beslissing van de regeringschefs nog wel enige tijd gemoeid zijn.

Reageer op dit artikel