nieuws

Eindhoven wil werken met een Rioolfonds

bouwbreed

De gemeenteraad van Eindhoven krijgt volgende week te beslissen over de instelling van een Rioolfonds, waaruit uitbreiding en beheer van het bestaande rioolnet zal ke worden gefinancierd. Het huidige rioolstelsel in Eindhoven heeft een lengte van ca. 882 km en heeft een vervangingswaarde, geraamd op ca. f. 800 miljoen.

Onderzoek heeft aangetoond dat de afvoercapaciteit op vele plaatsen onvoldoende is. Op het industrieterrein De Hurk ligt een gescheiden stelsel met verkeerde aansluitingen en buiten de bebouwde kom zijn 145 panden niet op de riolering aangesloten. Het rioolstelsel heeft relatief veel schaden in de vorm van onderlinge verplaatsingen en hoekverdraaiingen van buizen. Stamriolen vertonen aanzienlijk meer lek kages dan riolen met kleinere diameters. De constructieve toestand van het stelsel is vrij goed te noemen.

De totale uitgaven voor de riolering in de periode 1994-2003 in Eindhoven ke als volgt worden samengevat: de noodzakelijke vervangingen van rioolleidingen en gemalen wordt getaxeerd op f. 52 miljoen (prijspeil 1993). Voorts zal f. 200 miljoen nodig zijn ter uitvoering van maatregelen om de vuiluitworp te verminderen en de capaciteit van stamriolen te vergroten.

Voor verbetering van het rioolstelsel De Hurk, eventuele kosten voor aanleg van riolering in buitengebieden zijn niet opgenomen. Aan exploitatiekosten het verrichten van beheeractiviteiten en onderhoudskosten) zou men in die tien jaren f. 38 miljoen kwijt zijn.

Reageer op dit artikel