nieuws

Eerste windmolenpark IJsselmeer aanbesteed

bouwbreed

Het Provinciaal Energiebedrijf Noord-Holland (PEN) begint binnen enkele weken met de bouw van het eerste windmolenpark in het IJsselmeer onder de kust van Medemblik. Het po is gestuit op langdurig verzet van de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer, dat onlangs de laatste procedure verloor.

De bouw en plaatsing van vier turbines is gegund aan Ned-wind in Rhenen en Ballast Nedam. Volgens poleider J. Duizend van het PEN wil zijn bedrijf vooral ervaring opdoen met de bouw en het onderhoud van windmolens in het water.

Het bedrijf voorziet dat op langere termijn te weinig geschikte locaties op het land beschikbaar zullen zijn. Bovendien biedt aanleg buitengaats het voordeel, dat de windsnelheid over het algemeen hoger en gelijkmatiger is.

De vier turbines hebben elk een vermogen van 500 kilowatt. De turbines moeten in de zomer van 1994 gaan draaien.

De bouw van het po kost f. 10 miljoen, waarvan de Eu ropese Unie en het ministerie van Economische Zaken de helft bijdragen. Hoewel een onderhoudsarm type turbine is gekozen, verwacht het PEN dat de servicekosten beduidend hoger zullen zijn dan bij plaatsing op land.

De Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer (VBIJ) heeft zich krachtig verzet tegen het eerste windmolenpark in het Nederlandse ‘wetland’. Na anderhalf jaar van procederen heeft de Raad van State onlangs het te verweer verworpen.

Voorzitter N. Salm van de VBIJ zegt te vrezen dat daarmee de weg vrij is voor meer windmolens in het IJsselmeer.

Zijn vereniging is voor offshore windenergie, mits die op de Noordzee gewonnen wordt.

PEN-woordvoerder Duizend bevestigt dat zijn bedrijf plannen heeft ontwikkeld voor een windcentrale van 250 turbines in het IJsselmeer.

Die zal er pas komen wanneer er voldoende maatschappelijk draagvlak voor is en het nu aanbestede po een succes wordt. Als dat ontbreekt, zal het grootschalige po mogelijk in de Noordzee worden gerealiseerd. Die locatie zal hogere kosten met zich mee brengen, aldus Duizend.

Reageer op dit artikel