nieuws

Eerste Kamer beslist volgende week over wet ziekteverzuim

bouwbreed Premium

Pas dinsdag zal duidelijk worden of een meerderheid van de Eerste Kamer zal instemmen met het wetsvoorstel Terugdringing Ziekteverzuim. De politiek gevoelige beslissing over staking van het ziekengeld in de eerste ziekteweken, als de werkgever en werknemers het oneens zijn over de ziekte, is daarmee tot de uiterste limiet (1 januari 1994) opgerekt.

Zoals bekend beoogt dit wetsvoorstel dat werkgevers gedurende de eerste twee weken (bij kleine bedrijven) of zes weken (wanneer meer dan vijftien manjaren wordt verloond) het loon doorbetalen bij ziekte van een werknemer. Het hoofdpunt van bedenkingen bij met name PvdA en D66 in de Eerste Kamer is de door de werkgever bestreden ziekmelding van de werknemer. De werkgever kan dan wellicht direct de doorbetaling van het loon staken. Volgens de wet komt er in dat geval vanaf 1 januari 1994 in de eerste ziekteweken ook geen ziekengeld meer. De PvdA vindt dat de werkgever de doorbetaling van het loon pas mag opschorten na een beoordeling door een medicus.

De vraag blijft of de werknemer eerst zelf naar de bedrijfsvereniging moet stappen om zijn geld te krijgen. Vervolgens is het de vraag of die stap de werkgever verplicht om in de tussentijd het salaris door te betalen.

Reageer op dit artikel